"Ιστορικές Αναδρομές" Κάθε Σάββατο στις 09:00

Εκπομπή: 

Ο Νικόλαος Φωτιάδης μας θυμίζει πτυχές της Ιστορίας μας με τις "Ιστορικές Αναδρομές" Κάθε Σάββατο στις 09:00 .

Εικόνα: