Καλωσορίσατε στην "Όμορφη Πόλη" - Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης - 89.9FM

Η  υπ΄αρ 1/39/4 Μαΐου 2017 απόφαση συγκλήτου, σχετικά  με την αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του Πρύτανη του Δημοκριτείου Θράκης Καθ. Αθανάσιου Καραμπίνη , σε συνέχεια του  εγγράφου από  τον Υπουργό  Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων  κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, δημοσιοποιήθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης.

Στην απόφαση αναφέρεται κατά γράμμα:  "Αποφασίζει: Να προτείνει στον Αξιότιμο κύριο Υπουργό να μην προβεί σε έκδοση πράξης για την αποχή του Καθηγητή κ. Αθανάσιο Καραμπίνη από την άσκηση των καθηκόντων του ως Πρύτανη του ΔΠΘ και περαιτέρω να προχωρήσει, στην άρση της πειθαρχικής διαδικασίας."

 

 

 

Αναλυτικά ολόκληρη η απόφαση της Συγκλήτου έχει ως εξής:

 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ        Α.Π.: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/41732/1513        

                                                                                                                                      

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ                                                Ημ/νία: 04/05/2017

                    

 

Προς

Τον Υπουργό Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων

Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Αν.Παπανδρέου 37

15180 Μαρούσι

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ  1/ 39 / 4 Μαΐου 2017

 

Η Σύγκλητος στην 39η συνεδρίασή της την Πέμπτη 04 Μαΐου 2017, με μοναδικό θέμα το με αρ. πρωτ. Φ.140ΕΜΠ/1760/Ζ2/07.04.2017 (ΕΠ 7562/11.04.2017) έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, με το οποίο ζητείται η γνώμη της Συγκλήτου σχετικά με την έκδοση απόφασης από τον ίδιο για την αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή κ. Αθανάσιου Καραμπίνη, λόγω της παραπομπής αυτού στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και μετά από διεξοδική συζήτηση, στη βάση των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της, και προτάσσοντας την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος,

Θεωρεί ότι

Δεν προκύπτει κανένας λόγος από πράξεις και παραλείψεις του Πρύτανη που να δικαιολογεί την αποχή από την άσκηση των καθηκόντων ενός εν ενεργεία Πρύτανη που τυγχάνει της αμέριστης στήριξης της Ακαδημαϊκής και Διοικητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου μας.

Ειδικότερα :

Η βαρύτητα του υποτιθέμενου αδικήματος είναι δυσανάλογη με την έκδοση απόφασης για την αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του Πρύτανη Καθηγητή κ. Αθανάσιου Καραμπίνη.

Περαιτέρω, είναι αβάσιμη και ανυπόστατη η πειθαρχική κατηγορία που απαγγέλθηκε στον Πρύτανη, καθώς, σύμφωνα και με τις προηγούμενες αποφάσεις της Συγκλήτου του ΔΠΘ, κανένα συγγενικό πρόσωπο του Πρύτανη ούτε ο ίδιος προσωπικά συμμετείχε ως μέτοχος ή ως μέλος της διοίκησης σε εταιρία από κοινού με τον πάροχο της σίτισης. Άλλωστε ο εν λόγω πάροχος, συνέχισε να αναλαμβάνει τη σίτιση και με επόμενες διοικήσεις, στις οποίες δεν μετείχε ο νυν Πρύτανης. Ακόμη, όμως, και σε περίπτωση που θα υπήρχε κώλυμα συμμετοχής του Πρύτανη στις διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν στην επιλογή του παρόχου σίτισης, δεν θα υφίστατο ουδεμία βλάβη του δημοσίου συμφέροντος από την μη «δήλωση κωλύματος», δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό η μοναδική προσφορά υποβλήθηκε από τον συγκεκριμένο πάροχο. Συνεπώς, με βάση το δημόσιο συμφέρον για τη σίτιση των φοιτητών του Ιδρύματος, η επιλογή του ήταν υποχρεωτική για το Πρυτανικό Συμβούλιο. Άλλωστε, εισηγητής για τη λήψη απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ήταν ο Προϊστάμενος του Πανεπιστημίου.

Στη βάση των παραπάνω,

Αποφασίζει

Να προτείνει στον Αξιότιμο κύριο Υπουργό να μην προβεί σε έκδοση πράξης για την αποχή του Καθηγητή κ. Αθανάσιο Καραμπίνη από την άσκηση των καθηκόντων του ως Πρύτανη του ΔΠΘ και περαιτέρω να προχωρήσει, στην άρση της πειθαρχικής διαδικασίας.

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης

 

 

 

    Καθηγητής Σταύρος Τουλουπίδης

 

 

Εσωτερική διανομή

Γραφείο Πρυτανικών Αρχών

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Εκπαιδευτικά
Κοινωνικά
Τοπικά