Χρήση κοινόχρηστου χώρου. Αίτηση έως 31 Δεκεμβρίου 2018 στο Δήμο Ξάνθης.

Σύμφωνα με την αριθμ. 155/2016 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες υποχρεούνται από τη 1 Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους να καταθέτουν τη σχετική αίτηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το επόμενο έτος στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

   Γίνεται γνωστό  ότι,  για το έτος 2019, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου, οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2018, στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας- Τ.Κ 67132).

 

  Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση Δημάρχου, σχετικό διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4483/2017.

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Οικονομικά
Πολιτιστικά
Τοπικά