Καλωσορίσατε στην "Όμορφη Πόλη" - Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης - 89.9FM

Συνεδριάζει με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 στις 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί απευθείας από το Ραδιόφωνο του Δήμου Ξάνθης "Όμορφη Πόλη 89,9"

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

01ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

02ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

03ο ΘΕΜΑ :  Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

04ο ΘΕΜΑ :  Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

05ο ΘΕΜΑ :  Επιβολή τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

06ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

07ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός του τέλους διαφήμισης για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

08ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός του ειδικού ανταποδοτικού (δυνητικού) τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

09ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

10ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

11ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

12ο ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του ειδικού προστίμου εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

13ο ΘΕΜΑ :  Επιβολή του τέλους χρήσης αρδευτικών δικτύων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

14ο ΘΕΜΑ : Επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

15ο ΘΕΜΑ : Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο (εννεαμήνου) του 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

17ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπή Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ 13Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

19ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

20ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Της Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

21ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

22ο ΘΕΜΑ :  Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «μεγάλο απορριμματοφόρο» σε εγκατάσταση «ανακύκλωση σιδήρου και μετάλλων, διαλυτηρίου οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, συγκέντρωση και διακίνηση παλαιών μετάλλων» της Αφοι Μουμτζάκη ΟΕ σε δημοτική οδό που συμβάλει στο 3,6χλμ της ΕΟ Καβάλας Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

23ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

24ο ΘΕΜΑ : Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασία και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

25ο ΘΕΜΑ :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

26ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 85/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

27ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση της με αριθμό 90/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

28ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 49/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασία και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

29ο ΘΕΜΑ : Εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

30ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

31ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παράβαση ΚΟΚ (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

32ο ΘΕΜΑ : Μεταβίβαση παραχώρησης χρήσης μισθίου (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

33ο ΘΕΜΑ :  Εκμίσθωση τμήματος υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

 

34ο ΘΕΜΑ : Εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έως 313τμ, στην πλατεία διοικητηρίου με τη διενέργεια δημοπρασίας(εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

35ο ΘΕΜΑ :  Έκφραση σύμφωνης γνώμης σχετικά με τις μεταβολές σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

36ο ΘΕΜΑ :  Παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Δρυμιάς Δήμου Ξάνθης στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Δρυμιάς (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά