Καλωσορίσατε στην "Όμορφη Πόλη" - Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης - 89.9FM

Τα Νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Ξάνθης) που δεν καταχωρήθηκαν αυτεπάγγελτα στους Εκλογικούς Καταλόγους καλούνται να υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις (έντυπο υπόδειξης εκπροσώπων) για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο κ.λπ..

Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων θα πρέπει να υποβληθούν (παραληφθούν από το πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής στο Επιμελητήριο Ξάνθης) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 3 μ.μ.

Μετά την πάροδο της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας, οποιαδήποτε υπόδειξη εκπροσώπων θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη, δεν θα ληφθεί υπόψη από την Εκλογική Επιτροπή και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις: Τμήμα Μητρώου (κα. Σιάκκα Λίτσα) Τηλ.: 2541025105, 2541022533  εσωτ. 1 , Fax: 2541025987

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Οικονομικά
Τοπικά