Ίδρυμα και Δίκτυο καθαρίζουν το μονοπάτι της ζωής. Ο εθελοντισμός σε πρώτο πλάνο.

Αύριο Κυριακή 30 Ιουνίου 2013, στις 11:00, το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης σε συνεργασία με το Δίκτυο Λόγου και Πράξης διοργανώνουν δράση στο ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου μικροί και μεγάλοι εθελοντές θα καθαρίσουν το πανέμορφο, παρόχθιο μονοπάτι του Κόσυνθου.

Το ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην ανακοίνωσή του τονίζει:

"Σε μια κοινωνία που καθημερινά διαπιστώνουμε ότι το ατομικό συμφέρον επικρατεί επί του συλλογικού, όπου το προσωπικό όφελος κυριαρχεί επί του κοινωνικού, ο εθελοντισμός έρχεται για να προσδώσει στον ατομικισμό τη συλλογική και κοινωνική του διάσταση. Ο εθελοντισμός δίνει νόημα και περιεχόμενο σε αξίες, λιγότερο ή περισσότερο ξεχασμένες, όπως είναι η κοινωνική αλληλεγγύη και η κοινωνική προσφορά.

Οι δράσεις Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς προσφέρουν στον κάθε ενδιαφερόμενο την ευκαιρία να συμμετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθαι μέσω προγραμμάτων και ενεργειών που στόχο έχουν την υποστήριξη και βοήθεια άλλων συνανθρώπων του που το έχουν ανάγκη, τη φροντίδα του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της κοινωνικότητας και ομαδικότητας καθώς και την ανάδειξη της ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης της Θράκης.

Στις σύγχρονες αντίξοες κοινωνικές συνθήκες το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης οφείλει να είναι ανοιχτό στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και να αναπτύσσει δυναμικό και εξωστρεφή προσανατολισμό.

Η έννοια του εθελοντισμού θα υποστηριχθεί και θα προαχθεί από το Ίδρυμα και από τον Σύλλογο των Φίλων του με ποικίλες δραστηριότητες, ημερίδες, σεμινάρια και αφιερώματα για να μεταδοθεί το μήνυμα της συνειδητής προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και να εδραιωθεί η σπουδαιότητά του στη σκέψη ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και ο Σύλλογος των Φίλων του θα επικεντρώσουν τις δράσεις τους σε δύο τομείς:

Τη Περιβαλλοντική δράση που θα σχετίζεται με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, τις αναδασώσεις, την καθαριότητα, την ανακύκλωση και τις εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Τη Πολιτιστική δράση που θα περιλαμβάνει την οργάνωση και διεξαγωγή διάφορων καλλιτεχνικών δρώμενων θεατρικών, μουσικών, ποιητικών, εικαστικών που δεν θα αποσκοπούν στην απόκτηση κέρδους.

Ξεκινάμε τις δράσεις μας την ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 11.00, στο ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, όπου σε συνεργασία με το ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ οι μικροί και μεγάλοι εθελοντές θα καθαρίσουν το πανέμορφο, παρόχθιο μονοπάτι του Κόσυνθου.

Ο εθελοντισμός είναι προσφοράς ψυχής"

Εκπαιδευτικά
Κοινωνικά
Τοπικά