Διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας στη ΣΕΚΑΠ Α.Ε. Η ΣΕΚΕ υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της.

Η ΣΕΚΕ Α.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ποσοστού των μετοχών της στη ΣΕΚΑΠ Α.Ε. προς την Donskoy Tabak, γνωστοποιώντας παράλληλα οτι υπογράφηκε και ιδιωτικό συμφωνητικό, που δεσμεύει την εταιρεία απέναντι στη ΣΕΚΕ για μια σειρά θεμάτων, ένα εκ των οποίων είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στη ΣΕΚΑΠ.

Η ανακοίνωση:

Ολοκληρώθηκε σήμερα η μεταβίβαση του ποσοστού 34,18% των μετοχών που κατείχε η ΣΕΚΕ Α.Ε. στην ΣΕΚΑΠ Α.Ε., προς την ρωσική εταιρεία Donskoy Tabak, ιδιοκτησίας του επιχειρηματία κ. Ιβάν Σαββίδη.

Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη στην Ξάνθη μεταξύ των δύο εταιρειών, προβλέπει μεταξύ άλλων, την υποχρέωση της ρωσικής εταιρείας για την εξόφληση των οφειλών της ΣΕΚΑΠ προς τη ΣΕΚΕ, τη διατήρηση της ΣΕΚΕ ως κύριου προμηθευτή καπνών της ΣΕΚΑΠ, την επέκταση των πωλήσεων της ΣΕΚΕ στην Donskoy Tabak, την ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς του αγοραστή για την εξυγίανση και περαιτέρω ανάπτυξη της ΣΕΚΑΠ, καθώς και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στην ΣΕΚΑΠ.

Κοινωνικά
Οικονομικά
Τοπικά