Συνεχίζεται η προσπάθεια της ΣΕΚΕ στη Σταυρούπολη. Η περιοχή πρωτοπορεί σε βιολογικό Virginia, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συνεχίζεται η επίπονη προσπάθεια της ΣΕΚΕ με την καλλιέργεια καπνού Virginia στην περιοχή της Σταυρούπολης.

Όπως είχαν δηλώσει το 2012, τόσο ο Πρόεδρος της ΣΕΚΕ Παναγιώτης Ταρενίδης, όσο και ο Γενικός Διευθυντής Αλέξανδρος Κοντός, κατά τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων στη Σταυρούπολη, η αναπτυξιακή προσπάθεια για την περιοχή έχει συνέχεια και συνέπεια.

Θυμίζουμε ότι πέρισυ, στο πλαίσιο υλοποίησης  επένδυσης, η ΣΕΚΕ προχώρησε στην κατασκευή ξηραντηρίων και  θερμοκηπίων για τη δημιουργία των φυτωρίων στην περιοχή της Σταυρούπολης, τα οποία καλλιεργήθηκαν και ήδη λειτούργησαν παράγοντας πολύ καλά φυτά, ενώ δόθηκαν και σε άλλες περιοχές απ’ όπου παίρνει καπνά η ΣΕΚΕ, όπως τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα

Φέτος η προσπάθεια συνεχίζεται με αύξηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων που πλησιάζουν τα 1300 στρέματα.Τα 150 στρέμματα πιλοτικά καλλιεργούνται με βιολογικό τρόπο τα Virginia.

Αν η πιλοτική εφαρμογή της βιολογικής καλλιέργεια καπνών Virginia, που είναι μοναδική σε ολόκληρη την Ευρώπη, στεφθεί με επιτυχία, αυτή αναμένεται να αποδώσει διπλάσιο οικονομικό όφελος στους καλλιεργητές. Για τον λόγο αυτό οι γεωπόνοι της ΣΕΚΕ που στηρίζουν τους παραγωγούς, είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, με επιτόπια εποπτεία και μέτρηση των καλλιεργειών, μας ενημερώνει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρχος Σταυρούπολης και ένας από τους παραγωγούς στη Σταυρούπολη που έχει εμπειρία πολλών ετών στα καπνά.

 

Κοινωνικά
Οικονομικά
Τοπικά