Αίτηση συμμετοχής μέχρι 28 Φεβρουαρίου.Η πρώτη ημερίδα αύριο στις 10:00.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Απασχόληση Δήμου Ξάνθης» προσκαλεί τους μόνιμους κατοίκους του δήμου Ξάνθης στην πρώτη ενημερωτική ημερίδα του προγράμματος «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών του δήμου Ξάνθης», η οποία εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτεί-ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 10 πμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, στην Καπναποθήκη «Π».
Το έργο είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων που στοχεύει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη 80 ανέργων, μέσα από τη δραστηριοποίησή τους σε επαγγέλματα που αναδεικνύουν και αξιοποιούν τα πολιτιστικά και τουριστικά χαρακτηριστικά του δήμου Ξάνθης.
Ωφελούμενοι μπορούν να είναι οι ενδιαφερόμενοι (μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Ξάνθης), που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι, απόφοιτοι γυμνασίου, λυκείου, ΑΕΙ/ΤΕΙ
- Νέοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων στους τομείς πολιτισμού και τουρισμού
- Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που επιθυμούν να κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων στους τομείς πολιτισμού και τουρισμού (με ατομικό πραγματικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες έως 3.000 €, το δε πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημα από λοιπές πηγές έως 9.000 € για το οικονομικό έτος 2013).

Η ημερίδα θα δώσει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες τους προγράμματος, τους κύκλους επιδοτούμενης σεμιναριακής κατάρτισης και τους τρόπους με τους οποίους θα δρομολογηθεί η άρση του αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας.

Οι ομιλητές της Ημερίδας θα είναι:
- Δημήτρης Μπένης, αντιδήμαρχος Δήμου Ξάνθης
- Στέργιος Τζουβανίδης, πρόεδρος ΑΣ «Απασχόληση Δήμου Ξάνθης», ΚΕΚ HONESTY
- Ελένη Διαφωνίδου, ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.

Εκπαιδευτικά
Κοινωνικά
Πολιτικά