Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Θράκης και το προεδρείο της Αντιπροσωπείας

Την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014, στην Κομοτηνή και στα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ – Θράκης Παρνασσού 6, συνήλθε η νέα Αντιπροσωπεία του Τμήματος, η οποία αναδείχθηκε από τις εκλογικές διαδικασίες της 24ης Νοεμβρίου 2013 και αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος.
 
Θέμα της συνεδρίασης η ανάδειξη των οργάνων της Αντιπροσωπείας και η εκλογή των μελών της Νέας Διοικούσας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
 
Τα μέλη της Αντιπροσωπείας εξέλεξαν το Προεδρείο της που αποτελείται από τους κάτωθι:
 
Πρόεδρος Αντιπροσωπείας: Ζωή Κοσμίδου
Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας: Βασίλης Διαμαντής
Γ. Γραμματέας Αντιπροσωπείας: Αδαμάντιος Παπαδόπουλος
 
Στην συνέχεια το νεοεκλεγέν Προεδρείο διέκοψε την συνεδρίαση προκειμένου αφού προβεί στην αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών της, να συνεχισθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Η συνέχιση της διακοπείσας Συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε με πλήρη σύνθεση (53 άτομα) την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, στην οποία εξελέγησαν τα εννέα (9) μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος και το Προεδρείο της που απαρτίζουν τα μέλη:
 
Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαθανασίου
 
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Πανταζίδης
 
Γ. Γραμματέας: Αργύρης Πλέσιας
 
Μέλη:
 
Διονύσιος Βώβος
Γεώργιος Καφούτης
Γεώργιος Παπαδήμος
Μαρία Παπαδοπούλου
Τριαντάφυλλος Σφυρής
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος.
Κοινωνικά
Πολιτικά