Ελληνικός Ουλαμός αρμάτων Leo2Hel σε διεθνή διαγωνισμό, διακρίνεται. Διαγωνισμός και στο πεδίο της Ξάνθης.

Διαγωνισμός μεταξύ Ουλαμών αρμάτων όλων των Τεθωρακισμένων Ταξιαρχιών, πραγματοποιήθηκε  στο Πεδίο Βολής Ξάνθης.

Ήταν η πρώτη διοργάνωση, ελπίζουμε να δούμε στο μέλλον και άλλες, αυτή της  Δευτέρας  21 Μαΐου,  που κάλυψε μια σειρά επιχειρησιακών αντικειμένων και δοκιμασιών, που αντιστοιχούν σε όλες τις πιθανές απειλές ενός σύγχρονου πεδίου μάχης.

Οι  ΧΧΙ – ΧΧΙΙΙ – ΧXΙV – XXV Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες, έως και την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, πρωταγωνίστησαν στην άσκηση-διαγωνισμό, με 16 άρματα και 64 άτομα προσωπικό και όλα τα πληρώματα των ουλαμών κρίθηκαν, βαθμολογήθηκαν και αξιολογήθηκαν, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η άσκηση-διαγωνισμός  έχει στόχο,  την αναβάθμιση της εκπαίδευσης του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας, την ανάδειξη της συνεργασίας σε μια λειτουργία συλλογική, την ευγενή άμιλλα ανάμεσα στο προσωπικό,  στην συγκεκριμένη περίπτωση ανάμεσα στα  πληρώματα  των τεθωρακισμένων,  το συντονισμό του προσωπικού σε σύνθετη δράση,  την απόκτηση εμπειρίας στο πεδίο αλλά και σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς.

Σημειώνουμε ότι, στο εξωτερικό και ειδικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αυτοί οι διαγωνισμοί αποτελούν κοινή πρακτική στην εκπαίδευση και αποδεικνύουν εξόφθαλμα,  το μικρό κόστος διεξαγωγής τους  σε σχέση με τη μεγάλη τους επιχειρησιακή αξία.

Με τη συμμετοχή, ελληνικών πληρωμάτων σε παρόμοιες δραστηριότητες, προβάλλονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας στο εξωτερικό, γεγονός που αναδεικνύει την αξιοπιστία και την αποτρεπτική τους ισχύ.

Η εξαιρετική εμφάνιση του ελληνικού Ουλαμού αρμάτων Leo2Hel, που απέσπασε πριν από ένα χρόνο περίπου, σε διεθνή διαγωνισμό στη Βουλγαρία, τα πλέον κολακευτικά σχόλια με τις επιδόσεις του, στο πλαίσιο της διεθνούς άσκησης SABER GUARDIAN, δείχνει το δρόμο για την πύκνωση των δραστηριοτήτων και στον τομέα αυτό.

Όταν η οργάνωση και η διεξαγωγή ενός διαγωνισμού φωτίζει το πάθος και τον επαγγελματισμό των διαγωνιζομένων,  τότε τα  "Συγχαρητήρια" σε όλους είναι αυτονόητα αλλά και αυτοδίκαια.

Με σιγουριά αναμένουμε τον επόμενο διαγωνισμό.

 

 

 

Σύνταξη: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Αστυνομικά
Κοινωνικά
Τοπικά