Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Ακούστε την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στις 19:00

Ακούστε την ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη  18 Δεκεμβρίου 2019  στις 19:00.

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στις 18:00

Ακούστε την ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη   18 Δεκεμβρίου 2019  στις 18:00.

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

Ακούστε την τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 στις  18:00.

 

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Ακούστε όλη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 στις  16:00 

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Ακούστε την τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη  26 Νοεμβρίου 2019 στις 16:00 

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

Ακούστε την έκτακτη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

Σελίδες