Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε  την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης.

Σελίδες