Καλωσορίσατε στην "Όμορφη Πόλη" - Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης - 89.9FM

Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, στις 18:30 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί απευθείας από το Ραδιόφωνο του Δήμου Ξάνθης "Όμορφη Πόλη 89,9"

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 

01ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4ο τρίμηνο (δωδεκάμηνο) του 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)

03ο ΘΕΜΑ :Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

04ο ΘΕΜΑ : Επέκταση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΞ) στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης και παράδοση στη ΔΕΥΑ Ξάνθης του τμήματος της απογραφής των παγίων του ΔΞ που αφορά τις υπηρεσίες ύδρευσης αποχέτευσης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

05ο ΘΕΜΑ : Τακτοποίηση λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού της γενικής λογιστικής του Δήμου Ξάνθης με την παραχώρηση των παγίων της Ύδρευσης – Αποχέτευσης του πρώην Δήμου Σταυρούπολης στη ΔΕΥΑΞ (εισηγητής Χαράλαμπος Θεοδοσάκης)

06ο ΘΕΜΑ : Διαβίβαση αιτήματος 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας Θράκης περί διαγραφής προσαυξήσεων λογαριασμών ύδρευσης  (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

07ο ΘΕΜΑ : 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

08ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση όρου ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης ακινήτων περί αναπροσαρμογής (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

09ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή της έγκρισης και της υλοποίησης του προγράμματος «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020», πράξη «CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT» (ACRONYM: CERTOUR II) (εισηγήτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)

10ο ΘΕΜΑ : Μίσθωση ακινήτου που στεγάζει το 1ο Νηπιαγωγείο Κιμμερίων (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

11ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το 2ο Νηπιαγωγείο Κιμμερίων (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

12ο ΘΕΜΑ :Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το ΚΕΠ 314 του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνηση και ημερήσιας αποζημίωσης δημοτικού συμβούλου (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

14ο ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν) (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

15ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της αριθμ.10/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.1/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» περί απολογιστικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης της Επιτροπής Οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.1/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» περί απολογιστικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης της Επιτροπής Οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

19ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης Κιμμερίων (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 2ου 4/θέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

22ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 6/θέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

23ο ΘΕΜΑ : Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Δήμου Μύκης (εισηγητής Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος)

24ο ΘΕΜΑ :Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (εισηγήτρια Αλεξάνδρα Τζάφου)

25ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και οργάνωσης εκδήλωσης στη ΔΚ Ευμοίρου, ΔΚ Κιμμερίων και ΔΕ Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

26ο ΘΕΜΑ : Ανάθεση παροχής εργασιών ταφών – εκταφών και καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου στα Δημοτικά Κοιμητήρια Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

27ο ΘΕΜΑ : Έγκριση κάλυψης δαπάνης ταφής θανόντα λόγω οικονομικής αδυναμίας (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

28ο ΘΕΜΑ :Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση πανελλήνιου πρωταθλήματος τζούντο (εισηγήτρια Μήτσου Ελισάβετ)

29ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)

30ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά
Σταυρούπολη