Πληροφορίες

Εδώ θα βρείτε την τοποθεσία του Δημοτικού ραδιοφώνου Ξάνθης

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες επικοινωνίας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΞΑΝΘΗΣ "ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ 89.9"
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΤΡΙΟΥ 1Α 5ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΘ: 32 - 671 33 ΞΑΝΘΗ
https://www.radio899.gr

Η επικοινωνία μέσω fax για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου καταργήθηκε την 1/1/2021 βάσει δημοσιευμένης στη “Διαύγεια” Εγκυκλίου με αριθμό 66ΩΨ46ΜΤΛΠ-ΛΛΥ


Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αμερικής 5, 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 150 2390
e-mail: ncrtv(at)otenet.gr
https://www.esr.gr