Πληροφορίες

Εδώ θα βρείτε την τοποθεσία του Δημοτικού ραδιοφώνου Ξάνθης

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες επικοινωνίας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΠΙΔ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΞΑΝΘΗΣ "ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ 89.9"
ΑΦΜ 096203068 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΓΕΜΗ 12526346000
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΤΡΙΟΥ 1Α 5ος όροφος
ΤΘ: 32 - 671 33 ΞΑΝΘΗ

Τηλέφωνα: 25410 78 641, 25410 78 642

https://www.radio899.gr

https://www.facebook.com/radio899.gr

Η επικοινωνία μέσω fax για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου καταργήθηκε την 1/1/2021 βάσει δημοσιευμένης στη “Διαύγεια” Εγκυκλίου με αριθμό 66ΩΨ46ΜΤΛΠ-ΛΛΥ


Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αμερικής 5, 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 150 2390
e-mail: ncrtv(at)otenet.gr
https://www.esr.gr