Πρόγραμμα Εκπομπών

 

Το Δημοτικό ραδιόφωνο Ξάνθης προσφέρει ένα πλούσιο ενημερωτικό και μουσικό πρόγραμμα με επιλεγμένες εκπομπές.

 

 

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ:

  ΩΡΑ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΕΥ-ΠΑΡ

09:30, 

12:30,

13:30,

14:30

Τοπικά Δελτία ειδήσεων
ΔΕΥ-ΠΑΡ 10:00, 11:00, Τίτλοι επικαιρότητας

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα: