Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Ξάνθης: Πρόταση ψηφίσματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη στήριξή των εργαζομένων μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στην αντιπυρική προστασία.

 

Προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξάνθης να εκφράσει τη στήριξή του στο αίτημα των δεκάδων εργαζομένων στο Νομό Ξάνθης (32 υπάγονται στο Δασαρχείο Σταυρούπολης και 34 στο Δασαρχείο Ξάνθης) και των πάνω από 5.000 πανελλαδικά, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στην αντιπυρική προστασία. Nα συνεχίσουν να εργάζονται και μετά τη λήξη του προγράμματος και να μετατραπούν οι συμβάσεις "κοινωφελούς" εργασίας σε αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης, με αξιοπρεπή μισθό, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Οι εργαζόμενοι με το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα μέσω του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσλήφθηκαν τον Ιούλιο του 2018 στα Δασαρχεία του Ν. Ξάνθης και όλης της χώρας, στις ειδικότητες δασολόγων, δασοπόνων, ειδικών δασικής προστασίας, διοικητικού προσωπικού και δασεργατών, με χρηματοδότηση μέσω του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αρχικής διάρκειας 8 μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό για την αντιπυρική προστασία.

Αυτό το πρόγραμμα κρίθηκε αναγκαίο, για να εξυπηρετηθούν οι τεράστιες ανάγκες σε προσωπικό των δασικών υπηρεσιών για αντιπυρική προστασία και, συγχρόνως, η κατάρτιση ανέργων σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τον Δεκέμβριο του 2018, με απόφαση του τότε υπουργού Εργασίας, άλλαξε η ειδικότητα των ανειδίκευτων εργατών σε δασεργάτες (κωδικός 651120) και το πρόγραμμα παρατάθηκε ως τις 15/11/2019, ημερομηνία λήξης του προγράμματος, που θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός της απόλυση των εργαζομένων, αφετέρου τα τεράστια προβλήματα που θα προκύψουν στα ζητήματα της δασοπροστασίας.

Θεωρούμε πως η δασοπροστασία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Γι’ αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση να εξασφαλίσει τη συνέχιση της εργασίας των δασεργατών και μετά το πέρας του προγράμματος, την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που υπάρχουν, όπως φυσικά και την πρόσληψη και τη στήριξη των Δασαρχείων με επιστήμονες και τον αναγκαίο εξοπλισμό, ώστε να θωρακιστεί ο δασικός πλούτος της Ξάνθης και όλης της χώρας μας.

 

 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ξάνθης

 

 

 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά