Επαναλειτουργούν εργαστήρια καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για μαθητές 11 ετών και πάνω στο Ι.Θ.Τ.Π.

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης γνωστοποιεί την επαναλειτουργία των Εργαστηρίων καλλιτεχνικής εκπαιδεύσεως, για μαθητές ηλικίας 11 ετών και άνω, με βάση τα καθοριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/2020 - ΦΕΚ 1867/Β/16-5-2020.

Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων θα επικοινωνήσουν με τους μαθητές ή τους γονείς τους για να τους ενημερώσουν πως θα γίνει η διεξαγωγή των μαθημάτων συμφώνως με τις  προϋποθέσεις και τους κανόνες που ορίζονται γι’ αυτά οι όροι της ΚΥΑ στο άρθρο 2 .

Η ανακοίνωση του Ιδρύματος καταλήγει ως εξής: ‘Σας ευχαριστούμε για την στήριξη και την εμπιστοσύνη σας στον τρόπο διαχείρισης των μέτρων που επέδειξε το Ίδρυμα κατά την διάρκεια της πανδημίας, ελπίζοντας να συνεχίσουμε την πολιτιστικές και καλλιτεχνικές μας δράσεις όλοι μαζί’.

 

 

Τοπικά