Συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 στις 14:30 μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης.

 


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

01ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση  του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ξάνθης έτους 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ)

02ο ΘΕΜΑ : Υποβολή Αιτήματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων(ΤΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης

03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή βάσεων έδρασης προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας, και συνοδευτικές τεχνικές εργασίες» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων, οδών, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων» (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση χωροθέτησης υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)

06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στον Δήμο Ξάνθης, ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον υπηρεσίες και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)

07ο ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 Ν.666/1977 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση προς το Δήμο Ξάνθης εδαφικών τμημάτων στην περιοχή αγροκτήματος Κιμμερίων και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά