Η πρόεδρος της ΕΦΕΕ Ξάνθης εξηγεί τους λόγους της διαμαρτυρίας των λογιστών/Σε νέα διήμερη αποχή από ηλεκτρονικές υποβολές σήμερα και αύριο ο κλάδος

Νέα διήμερη αποχή, στις 2 και 3 Ιουλίου,  από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του δημοτικού ραδιοφώνου, η πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ξάνθης κ. Ειρήνη Μπατζακίδου, οι λόγοι είναι ουσιαστικοί καθώς ο κλάδος επωμίστηκε τη διευθέτηση όλων σχεδόν των διατάξεων που ψηφίστηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και αφορούν επιχειρήσεις , εργαζόμενους και το σύνολο των δικαιούχων των επιδομάτων λόγω covid 19.

Στα ήδη χρόνια προβλήματα του κλάδου, ήρθαν να προστεθούν νέα, ταυτόχρονα με την καθημερινή λογιστική εργασία, με χρονικούς ορίζοντες διευθέτησης τέτοιους που είναι αδύνατον να διεκπεραιωθούν.

Η πρόεδρος της ΕΦΕΕ Ξάνθης απευθυνόμενη προς τους συμπολίτες, επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα, εξήγησε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους ο κλάδος δεν έχει πλέον άλλα περιθώρια αντοχών για την αντιμετώπιση μιας ολοένα και περισσότερο φορτικής και πιεστικής κατάστασης. Η διαμαρτυρία έχει στόχο και σκοπό να εισακουστεί επιτέλους η φωνή των λογιστών –φοροτεχνικών και να δοθούν ικανοποιητικές λύσεις προς όφελος όχι μόνο των λογιστών αλλά των φορολογούμενων και της ίδιας της Πολιτείας.

Τα αιτήματα του κλάδου είναι τα εξής :

Νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως «ανωτέρα βία» γεγονότα ασθένειας ή εγκυμοσύνης αλλά και απευκταίες περιπτώσεις θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών.

Από  μηδενική βάση το όριο της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (50.000,00 ευρώ όπως ισχύει με την απόφαση Α.1123/2019) υποχρεωτικής υπογραφής δηλώσεων, βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων για να ταυτίζεται με την νεότερη διάταξη (που κατισχύει) της παρ. 4 του  άρθρου 5 του Ν. 4308/2015 (ΕΛΠ), που προβλέπει υπογραφή όλων των οικονομικών καταστάσεων και δηλώσεων από μηδενική βάση.

Κανένα πρόστιμο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής (διορθωτικής) δήλωσης (με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων) στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και γενικά όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων τελών και φόρων εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. 

Ειδικά για το διάστημα του COVID-19, όλα τα πρόστιμα και για όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις (ασφαλιστικές και φορολογικές), να έχουν ενδεικτικό ποσό 1 ευρώ για λόγους ανωτέρας βίας (εφαρμογή της σχετικής διάταξης του αρ. 61 του ΚΦΔ – Ν. 4174/2013).

Διευθέτηση του χρόνου τιμολόγησης υπηρεσιών από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Να γίνεται στα πλαίσια ετήσιας περιόδου, γιατί αποτελούν συνεχιζόμενες υπηρεσίες που ολοκληρώνονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

Καθιέρωση ενδεικτικού ελάχιστου κόστους για όλες τις εργασίες του Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Θεσμοθέτηση ειδικής συμβουλευτικής «ομάδας παρατηρητηρίου» από την αγορά, με συμμετοχή σε αυτή πρωτίστως Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για όλες τις περιπτώσεις αποζημιώσεων. Να εμφανιστούν οι σωστές ημερομηνίες αναστολής συμβάσεων των εργαζομένων.

Άμεση παράταση των ΑΠΔ Μαΐου και Δώρου Πάσχα μέχρι τις 20 Ιουλίου.

Συντονισμός του χρόνου λειτουργίας των «πλατφορμών» από τα διάφορα Υπουργεία, ώστε να μην συμπίπτουν με τις πολλαπλές παράλληλες δηλωτικές υποχρεώσεις των λογιστικών γραφείων.

Η προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων να είναι ανάλογη με το κρίσιμο τρίμηνο της υγειονομικής κρίσης. Σε καμία περίπτωση δεν αρκεί ο χρόνος που δόθηκε μέχρι τις 29/7/2020 σε συνδυασμό με το σύνολο των έκτακτων δηλωτικών υποχρεώσεων του COVID-19 που εκκρεμούν ήδη ή τις νέες που προβλέπονται στο άμεσο διάστημα.

Οι χαρακτηρισμοί εξόδων του MyData που ορίζει η απόφαση Α.1138/2020, να μεταφερθούν το 2021 και σε κάθε περίπτωση να μην υποβληθούν ΜΥΦ για το 2020.

Υλοποίηση της υπόσχεσης του Πρωθυπουργού για 800 ευρώ τον μήνα Μάιο για τους επιστήμονες.

Ενδεικτικό γεγονός είναι ότι οι λογιστές, εκτός από όλα τα παραπάνω,  βρεθήκαν αντιμέτωποι και με μία ακόμα εγκύκλιο για το Δώρο Πάσχα, διευκρινιστική «της διευκρινιστικής», που όχι μόνο δεν ξεκαθάρισε το τοπίο, αλλά πρόσθεσε «γρίφους και παγίδες».

Ακούστε την πρόεδρο της ΕΦΕΕ Ξάνθης κ. Ειρήνη Μπατζακίδου.

 

 

Τοπικά