Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 19:00, με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

-Επιλογή διαδικασίας και ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: « Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωσης κόμβου σύνδεσης Παλιάς και Νέας Χρύσας» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

-Επιλογή διαδικασίας και ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης για το έργο «Μελέτες νομιμοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης» με αντικείμενο μελέτης: « Μελέτες Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας για τα αθλητικά Κέντρα ‘Αλ. Μπαλτατζής’ & ‘ ΔΑΚ’»  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

-Χορήγηση έγκρισης εισό­δου-εξόδου για αντι­προ­σωπευ­τι­κό όχημα ‘ελαφρύ φορτηγό’ στις εγκα­τα­στάσεις ‘Σφαγεία’ και ‘Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ)’ σε δημοτική οδό αγροκτήματος Νέας Μορσίνης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

-Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

-8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

-9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

- Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

 -Εισήγηση στο Δ.Σ. για «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ξάνθης για τον χαρακτηρισμό χώρου ιερού ναού και καθορισμός όρων δόμησης αυτού, μεταξύ των οδών Λεοναρδοπούλου, Αλικαρνασσού, Απόλλωνος και Θεοδώρου Δούκα στην πόλη της Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης Πρόεδρος ΕΠΖ)

- Εισήγηση στο Δ.Σ. για «Αλλαγή χρήσης της θέσης φορτοεκφόρτωσης που δημιουργήθηκε με την υπ’ αριθ. 238/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να χρησιμοποιείται και σαν θέση στάθμευσης μοτοποδηλάτων εκτός ωραρίων φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 237 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης Πρόεδρος ΕΠΖ)

- Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

- Έγκριση η μη, δωρεάν παραχώρησης ακινήτου στο σύλλοιγο εθελοντών αιμοδοτών ‘ Η Αγάπη’  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

-Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντα, λόγω οικονομικής αδυναμίας (Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)

-Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου με την διαδικασία της απευθείας αγοράς (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

-Τροποποίηση των αρ. 321/11-11-2015 και αρ. 102/30-04-2018 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης ως προς το σκέλος Γ Ορισμός Υπεύθυνου Υλοποίησης του έργου και του αναπληρωτή του. (η συντάκτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Βούλα Μαυρίδου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Πολιτιστικά
Τοπικά