Λειτουργεί και σήμερα Τετάρτη το παζάρι Ξάνθης

 

Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους πολίτες ότι σε συνέχεια της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 48976/31-7-20 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3165 τ.Β’) όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.50361/09-8-20 (ΦΕΚ 3331 Β΄) ΚΥΑ, στις 12 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 8:00 έως 15:00 θα λειτουργήσει η υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, στον χώρο που ήδη αναπτύσσεται κάθε Σάββατο ως εξής:

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό ελεύθερο από αντικείμενα και είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές /κοινό.

 

 

Σύνταξη   Κυριακή  Οικονόμου

Επιμάλεια  Βούλα Μαυρίδου

 

Κοινωνικά
Τοπικά