Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021

Συνεδριάζει την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 στις 15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, μέσω τηλεδιάσκεψης,  με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί απευθείας από το Δημοτικό ραδιόφωνο Ξάνθης.

Η ημερήσια διάταξη:

 

 

01ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση αποδοχής παραχώρησης για χρήση ακινήτου, από την ΠΕΔ/ΑΜΘ, για στέγαση τμήματος των οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

02ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

03ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

04ο ΘΕΜΑ :      Διόρθωση της με αριθμό 145/2020 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά: «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

05ο ΘΕΜΑ :      Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα 'φορτηγό ρυμουλκό με ημιρυμουλκούμενο' στην εγκατάσταση 'κοπή, μορφοποίηση επεξεργασία μαρμάρων και λοιπών προϊόντων τους' στο 2ο χλμ της δημοτικής οδού Ξάνθης - Καβάλας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

06ο ΘΕΜΑ :      Διόρθωση της με αριθμό 29/2021 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

07ο ΘΕΜΑ :      Κατάργηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, λόγω διακοπής εργασιών για συνταξιοδότηση (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

08ο ΘΕΜΑ :      Θεώρηση και άρνηση θεώρησης αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

09ο ΘΕΜΑ :      Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

10ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση παράτασης κατάθεσης των αιτήσεων για χρήση κοινόχρησου χώρου για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)

11ο ΘΕΜΑ :      Ανάκληση της με αριθμό 30/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σταυρούπολης, δωρεάν παραχώρηση χρήσης του πρώην σχολικού συγκροτήματος Άνω Καρυοφύτου της ΔΕ Σταυρούπολης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

12ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση του από 2-3-2021 πρωτοκόλλου καταστροφής άχρηστου υλικού/παγίων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

13ο ΘΕΜΑ :      Έκδοση κωδικών για τη χρήση e-banking, κατάργηση κωδικών e-banking και της χρεωστικής κάρτας συναλλαγών και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

14ο ΘΕΜΑ :      Αποδοχή παραίτησης και ορισμός Προέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

15ο ΘΕΜΑ :      Έκδοση απόφασης διοικητικής αποβολής μισθωτή περιπτέρου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

16ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση υπογραφής της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά ΟσμάνΧασάν)

17ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης», απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για παράδοση και παραλαβή των περιουσιακών στοιχέιων της επιχείρησης (συντάκτρια Μαρία Σπανού)

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά