Ακόμη 3 οχήματα ειδικής χρήσης στις υπηρεσίες της Αστυνομίας στην ΑΜΘ.

Παρελήφθησαν 64 νέα οχήματα ειδικής χρήσης – ανακριτικά τροχαίας τύπου van, που εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από αυτά τα 49 αποκτήθηκαν μέσω συγχρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα 15 μέσω συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Τα οχήματα κατανέμονται στις ανάλογες υπηρεσίες, ως εξής:

 

 • 23 στην Αττική,
 •   5 στη Θεσσαλονίκη,
 •   5 στη Στερεά Ελλάδα,
 •   4 στην Κρήτη,
 •   4 στην Πελοπόννησο,
 •   4 στη Δυτική Ελλάδα,
 •   4 στη Θεσσαλία,
 •   4 στην Ήπειρο,
 •   4 στη Δυτική Μακεδονία,
 •   4 στην Κεντρική Μακεδονία και
 •   3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

 

Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2020 η Ελληνική Αστυνομία υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα, με την παραλαβή (1.453) νέων οχημάτων (σχετικό το από 13-12-2020 Δελτίο Τύπου), ενώ πρόσφατα παρελήφθησαν επιπλέον (255) οχήματα (σχετικά τα από 23-02-2021, 16-03-2021, 13-04-2021 και 06-05-2021 Δελτία Τύπου).

 

Με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Αστυνομικά
Κοινωνικά
Πολιτιστικά
Τοπικά