Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Την Τετάρτη 14 Ιουλίου στις 20:00 θα συνεδριάσει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 

Η ημερήσια διάταξη:

 

1. Ανανέωση άδειας παραγωγών πωλητών, υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

2. Θεώρηση και άρνηση θεώρησης άδειων επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

3. Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για τη διοχέτευση όλων των οχημάτων στο παλαιό και αποχαρακτηρισμένο τμήμα της Ε.Ο.2 (που αποτελεί πλέον δημοτικό δίκτυο) που αφορά στο έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 2 ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ» που εκτελείται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας ΑΜΘ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

4. Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για την εκτροπή της κυκλοφορίας τμήματος της Ε.Ο.2 εντός της ΒΙ.ΠΕ. και του ΒΙΟ.ΠΑ. Ξάνθης που αφορά στο έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 2 ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ» που εκτελείται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας ΑΜΘ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

5. Έγκριση της αριθμ.3/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με την έκφραση γνώμης για την ίδρυση τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος, Πρόεδρος ΔΕΠ)

6. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

7. Τροποποίηση της με αριθμό 237/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ξάνθης «ΕΚΦΡΑΣΗ»» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτιστικά
Τοπικά