Το νέο Δ. Σ. της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΜΘ

     Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 μετά  από  επιστολή παραίτησης του Αστυνομικού Υποδ/ντη ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗ Αναστάσιου, από τη θέση του Προέδρου της Ε.Α.Α.Μ.Θ. και την επιθυμία διατήρησης θέσης απλού μέλους συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης – τηρουμένων των μέτρων της περιόδου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, με αποκλειστικό αντικείμενο της συνεδρίασης, την κατανομή θέσεων και αξιωμάτων στο Δ.Σ. , για την εναπομείνουσα χρονική περίοδο, κατά  τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού  της.

             Μετά από τις προβλεπόμενες διαδικασίες η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 

  1. Πρόεδρος:  Αστυνόμος  Α΄  ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ  Άγγελος, του Α.Τ. Παγγαίου
  2. Α΄ Αντιπρόεδρος:  Αστυν. Υποδ/ντης  ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ  Πέτρος, του Τ.Δ.Α.  Κομοτηνής
  3. Β΄ Αντιπρόεδρος: Αστυνόμος Α΄  ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Βασίλειος του Α.Τ. Καβάλας
  4. Γ΄ Αντιπρόεδρος Αστυν. Υποδ/ντης  ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ Σπυρίδων, της Δ.Α. Αλεξ/πολης
  5. Γεν. Γραμματέας:  Υπαστυνόμος Α΄ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ Σταύρος, της Δ.Α.  Ξάνθης 
  6. Αναπλ.Γενικός Γραμματέας: Αστυν.  Β΄ ΖΟΥΠΗ Κορίνα-Αικατερίνη, της ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ.
  7. Εκτελεστικός Γραμματέας: Αστυνόμος Α΄  ΤΣΙΑΜΗΣ Νικόλαος, του Τ.Α. Ξάνθης
  8.  Ταμίας - Οργανωτικός Γραμματέας: Υ/Β΄ ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος, της Ο.Ε.Π.Τ.Α.  Δράμας
  9.  Μέλος: Αστυν. Υποδ/ντης  ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος, της Δ.Α. Δράμας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτιστικά
Τοπικά