Λιμεναρχείο Πόρτο –Λάγος: βολές πυροβολικού σε στόχους στην περιοχή «Αγίου Ανδρέα – Λιβάδια» Ν. Σαμοθράκης.

Την παρακάτω ανακοίνωση έδωσε στη δημοσιότητα, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το Λιμεναρχείο του Πόρτο-Λάγος:

«1.- Σας γνωρίζουμε ότι στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2022, από ώρα 08:00 έως 15:00

θα εκτελεστούν βολές πυροβολικού σε στόχους στην περιοχή «Αγίου Ανδρέα – Λιβάδια»

Ν. Σαμοθράκης.

2.- Η επικίνδυνη περιοχή (θαλάσσιος χώρος) καθορίζεται από τα παρακάτω στίγματα:

Α) 40ο 27΄ 34΄΄ Β 25ο 26΄ 35΄΄ Α

Β) 40ο 28΄ 07΄΄ Β 25ο 27΄ 38΄΄ Α

Γ) 40ο 27΄ 36΄΄ Β 25Ο 28΄ 39΄΄ Α

Δ) 40ο 26΄ 30΄΄ Β 25Ο 28΄ 02΄΄ Α

3.- Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την το δυνατόν ευρεία ενημέρωση των μελών σας σχετικά

με τα ανωτέρω καθώς και ότι στην εν λόγω περιοχή ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ναυσιπλοΐα (διέλευση)

όλων των πλοίων/σκαφών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των βολών προς αποφυγή ατυχημάτων.

4.- Συναφώς ενημερώσατε τα μέλη σας ότι σε περίπτωση που βρεθεί βλήμα οποιαδήποτε

τύπου - μεγέθους , ύποπτος μηχανισμός ή στρατιωτικό υλικό-αντικείμενο , να προβούν άμεσα

(ε) άμεσα στην ενημέρωση της πλησιέστερης Λιμενικής ή Αστυνομικής Αρχής και να μην

αγγίξουν το ως άνω ευρεθέν υλικό.

5.- Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε επιπρόσθετης

διευκρίνησης – πληροφορίας.-

Ο Λιμενάρχης

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Σοφία Δαληκριάδου 

Κοινωνικά
Τοπικά