Θα ενισχυθεί η Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης απάντησε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε αναφορά του βουλευτή Ξάνθης Μπαράν Μπουρχάν

Με πρωτοβουλία του Βουλευτή Μπουρχάν Μπαράν είχε κατατεθεί η υπ' αριθμ. 1982/1-4-2022 Αναφορά στην Βουλή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με θέμα την ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης ενόψει της τότε επαναλειτουργίας του σταθμού του Αγίου Κωσταντίνου, όπου και στις 17-4-2022 έλαβε την ακόλουθη απάντηση από τον αρμόδιο Υπουργείο:

" Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, σημειώνεται ότι πέραν των πραγματοποιηθεισών, εντός του έτους 2021, λοιπών τοποθετήσεων - μετακινήσεων, καθώς και της τοποθέτησης στη Δ.Α. Ξάνθης κατά το ίδιο έτος -100- Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, έχει ήδη ληφθεί μέριμνα για την ενίσχυση της εν λόγω Διεύθυνσης και των υφιστάμενων αυτής Υπηρεσιών, κατά τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους [προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων αστυνομικού προσωπικού διαφόρων βαθμών]. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Σοφία Δαληκριάδου 

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά