Δήμος Ξάνθης: παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Το τμήμα αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι διαθέτουν άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2022, και επιθυμούν να αιτηθούν την παραχώρηση και πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ότι οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4915/2022 τροποποίησαν την παρ.1 του άρθρου 65 του ν.4688/2020 ως προς την καταληκτική ημερομηνία παραχώρησης και ισχύουν ως την 30η -09-2022 .

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι ενδιαφερόμενοι που έχουν άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2022, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων για χρήση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη , με απόφαση Δημάρχου, σχετικό διοικητικό πρόστιμο.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης στα τηλέφωνα 25413 50828 & 25413 50813.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Σοφία Δαληκριάδου 

Κοινωνικά
Τοπικά