Εργασίες οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση) στο οδικό δίκτυο της αρμοδιότητάς της Π.Ε. Ξάνθης

Η αντιπεριφέρεια Ξάνθης ενημερώνει ότι στα πλαίσια του έργου ««Τακτική συντήρηση

οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021» πραγματοποιούνται

εργασίες οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση) στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της.

Αναλυτικότερα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή/και θα πραγματοποιηθεί

επαναδιαγράμμιση της Επαρχιακής οδού Γενισέα – Αβδήρων (Επ. Ο. 8), της

Επαρχιακής Οδού Πετεινού – Μαγγάνων (Επ. Ο. 3), της Επαρχιακής οδού Πολυσίτου

- Κουτσού (Επ. Ο. 2), τμήματος της Εθνικής οδού Σμίνθης - Εχίνου (Ε.Ο. 55) και της

Δημοτικής οδού Πάχνης – Γλαύκης.

Οι νέες επαναδιαγραμμίσεις πραγματοποιούνται για λόγους επαύξησης της

παρεχόμενης οδικής ασφάλειας στους χρήστες της οδού, ιδίως κατά τις νυκτερινές

ώρες, η δε πιστή τήρηση των ρυθμίσεων κυκλοφορίας που επιβάλλουν είναι βέβαιο ότι

θα οδηγήσει στην μείωση των τροχαίων συμβάντων, θανατηφόρων και μή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Σοφία Δαληκριάδου 

Κοινωνικά
Τοπικά