Τροποποίηση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στην 1η (βόρεια) είσοδο-έξοδο προς τον οικισμό της Πεζούλας επί της Επαρχιακής Οδού Γενισέας– Αβδήρων

Η αντιπεριφέρεια Ξάνθης ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τροποποίησης της

οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στην 1η (βόρεια) είσοδο-έξοδο προς τον

οικισμό της Πεζούλας επί της Επαρχιακής Οδού Γενισέας – Αβδήρων.

Η νέα διαμόρφωση του συγκεκριμένου κόμβου απαγορεύει την πρόσβαση από και

προς τον οικισμό σε όλα τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα από Γενισέα προς

Άβδηρα, τα οποία πλέον θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον αμέσως επόμενο κόμβο

(διασταύρωση προς Πεζούλα και Γκιώνα).

Οι νέες ρυθμίσεις πραγματοποιήθηκαν για λόγους επαύξησης της παρεχόμενης οδικής

ασφάλειας στους χρήστες της οδού, η δε πιστή τήρηση αυτών είναι βέβαιο ότι θα

οδηγήσει στην μείωση των τροχαίων συμβάντων, θανατηφόρων και μή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Σοφία Δαληκριάδου 

Κοινωνικά
Τοπικά