Λιμεναρχείο Πόρτο –Λάγος: ενημέρωση για την ασφάλιση σκαφών

Το Λιμεναρχείο του Πόρτο-Λάγος ενημερώνει τους ιδιοκτήτες σκαφών για τα παρακάτω, σχετικά με την ασφάλιση των σκαφών τους:

‘’Ιδιοκτήτης ταχυπλόου σκάφους , επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης υποχρεούται να διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια κάλυψης των αναφερόμενων κινδύνων και απαιτήσεων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση πλόων, ελλιμενισμό και την αγκυροβολία.

Ως εκ τούτου από 01/6/2022 θα ισχύσουν τα κάτωθι , ελάχιστα, όρια κάλυψης ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο:

αα. αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων : εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά πρόσωπο και επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ, ανά συμβάν και δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης,

αβ. αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων : εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά συμβάν και τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης,

αγ. αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσ ιας ρύπανσης : εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)  ευρώ, ανά συμβάν και τετρακόσιες πενήντα χιλιαδες (450.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης σύμφωνα με τ ις παρ. 1α και 1 β του άρθρου 74 του Ν. 4926/2022 ΦΕΚ 82 Α΄

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας στο τηλέφωνο 25 4 10 96666 (εσωτερικό 111).’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Σοφία Δαληκριάδου 

Κοινωνικά
Τοπικά