"Ξάνθη 1925: Η καθημερινή Ζωή και Ιστορικά" Το νέο βιβλίο του Θ. Εξάρχου. Γράφει ο Μ Σπανίδης

  Οι τόποι μου τώρα θα έχουν πιο πολύ φως,          

  λιγότερη μελαγχολία, περισσότερα νερά.


«…..Ο κ. Διδάσκαλος του οποίου ουδέποτε ηθελήσαμεν να ελέγξωμεν τας πράξεις του κατά τον χρόνον της εν τω γυμνασίω θητείας του, εθεώρησε καλόν από της προχθές να μας αναγκάση μόνος του, να του υποδείξωμεν τα καθήκοντα της συμπεριφοράς του, τόσον προς την κοινωνίαν, όσον και προς τους γυμνασιόπαιδας τους οποίους πρωτίστως πρέπει να σέβεται. Λέγομεν να σέβεται διότι ο γυμνασιόπαις Μακεδών ο οποίος εδάρη παρλα του καθηγητού κ.Παπαγεωργίου εν τη θεωρία του ιπποδρομίου ανηλεώς, ίσταται από κοινωνικής και πάσης άλλης απόψεως υψηλότερα του καθηγητού του.»


Εμπιστοσύνη στην δημιουργία του.                                                                                                  

Δικτυωμένος με τον καιρό και τις συνθήκες,       

 με την απόλυτα οργισμένη βροχή.        

 Φωνή που αφηγείται έξω από τον χρόνο.         

  Ξετυλίγει πάθη και ιδέες.             

 Μέσα στην χρονολογική άβυσσο της μικρής μου πόλης  

 ανακαλύπτω τον θησαυρό μια απόλυτης σιωπηλής      

  και ευφρόσυνης αφήγησης.              

  Αυτός είναι ο Θωμάς μου.             

Ευκαιρία για μια ακόμη βουτιά στην θάλασσα της ιστορικής τοπικής μας μνήμης,  από έναν ταξιδευτή του χρόνου.                                                                                                                               

Αυτός ο κοινός μας τόπος είναι μια διαρκής απαράγραπτης αξίας συλλογικότητα.  

 Μόνο αυτή είναι ικανή να αναμετρηθεί με όλους του απάχηδες της καθημερινότητάς μας.    

 Ειλικρίνεια χρειάζεται, ηθική και καθαρά χέρια.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Θωμά μου σε ευχαριστώ      

 Μιχάλης Σπανίδης                                                                                                                                        

(Εκδότης-Βιβλιοπώλης)

Εκπαιδευτικά
Πολιτιστικά
Τοπικά