Ξεκίνησε η Ανάρτηση κτηματογράφησης στον Δήμο Ξάνθης «Ελέγχουμε, επιβεβαιώνουμε, διορθώνουμε»

Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 15 Απριλίου 2013,  η Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο Τοπικό Διαμέρισμα Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης. Τα στοιχεία θα παραμείνουν αναρτημένα για δύο μήνες (έως τις 17 Ιουνίου 2013) στο Γραφείο Κτηματογράφησης (Γ. Σταύρου 7-15, 1ος όροφος, τηλ. 25410-84925).

 

Εκτός από την Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο Γραφείο Κτηματογράφησης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων απεστάλησαν ήδη  ταχυδρομικά αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε δικαιούχο.

 

Σκοπός της Ανάρτησης είναι, μέσω της δημοσιότητας των στοιχείων κτηματογράφησης, να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας να λάβουν γνώση της καταγραφής των ιδιοκτησιών τους, ώστε να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματολογική βάση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου στην περιοχή. Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

 

Μετά την ολοκλήρωση της Ανάρτησης, που περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία οριστικοποιούνται, τελειώνει η μελέτη κτηματογράφησης και ξεκινά να λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.

 

Στοιχεία για το Τ.Δ. Ξάνθης

Στο Τ.Δ. Ξάνθης καταγράφηκαν 11.785 γεωτεμάχια και δηλώθηκαν 74.480 δικαιώματα, ενώ 4.168 δικαιώματα προέκυψαν από την επεξεργασία άλλων στοιχείων, παρότι δεν δηλώθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους (πχ. περίπτωση συνιδιοκτησίας, όπου ο ένας συνδικαιούχος δήλωσε το ποσοστό του και ο άλλος όχι, ή περίπτωση που από τον ίδιο τίτλο ιδιοκτησίας προκύπτουν δύο δικαιώματα εκ των οποίων το ένα δηλώθηκε και το άλλο όχι κ.ο.κ.).

Επίσης, 1.494 γεωτεμάχια έλαβαν τον χαρακτηρισμό «αγνώστου ιδιοκτήτη» (ποσοστό 12,7%), καθώς δεν δηλώθηκαν από τους πιθανούς δικαιούχους, ενώ για 358 γεωτεμάχια δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους στους χάρτες (ποσοστό 3%).

 

Σε ό,τι αφορά τα ανεντόπιστα γεωτεμάχια, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης για να ολοκληρώσουν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους (να το εντοπίσουν). Εάν και πάλι δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των ορίων του ακινήτου, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν αυτοψία, η οποία θα διενεργηθεί από το προσωπικό του Γραφείου. Αντίστοιχα, όσοι δεν έχουν προσέλθει στη διαδικασία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα και οι ιδιοκτησίες τους έχουν λάβει το χαρακτηρισμό «αγνώστου ιδιοκτήτη» έχουν μία ακόμα ευκαιρία κατά τη  διάρκεια της Ανάρτησης να καταγράψουν το δικαίωμά τους και να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr (ενότητα «Κτηματογράφηση/ Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων»)

 

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη διαδικασία Ανάρτησης

 

Τα στοιχεία της Ανάρτησης είναι:

α) Ο Κτηματολογικός Πίνακας, ο οποίος είναι οργανωμένος κατά ΚΑΕΚ και  περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων της περιοχής, όπως τεκμηριώθηκαν από τους τίτλους και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης,

β) Το Κτηματολογικό Διάγραμμα (χάρτης Κτηματολογίου), στο οποίο απεικονίζονται τα ακίνητα με τη θέση και τα όριά τους (γεωμετρικά στοιχεία).

 

Τί θα λάβει και τί πρέπει να κάνει ο πολίτης

 

Κάθε δικαιούχος έχει λάβει/ θα λάβει ταχυδρομικά στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει φάκελο με τα αποσπάσματα του Κτηματολογικού Πίνακα και του Κτηματολογικού διαγράμματος (χάρτη) για τα ακίνητα που έχει δηλώσει. 

 

Το πιο κρίσιμο σημείο της διαδικασίας είναι ο προσεκτικός έλεγχος των εγγράφων. Εφόσον συμφωνεί με τα στοιχεία αυτά δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια. Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης/ ένσταση.

 

 • Εάν κάποιος που έκανε δήλωση ιδιοκτησίας δεν παραλάβει φάκελο θα πρέπει να απευθυνθεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

Τα έντυπα που θα λάβει ο δικαιούχος είναι τα ακόλουθα:

ΕΝΤΥΠΟ Α: Στοιχεία Δικαιούχου- Κωδικοί Ιδιοκτησίας. Το έντυπο περιλαμβάνει:

 • Tα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου
 • Tους κωδικούς ιδιοκτησίας των δικαιωμάτων, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση. Οι κωδικοί είναι αυτοί που αναγράφονταν στο «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης», που έλαβε κατά την υποβολή της δήλωσης.

ΕΝΤΥΠΟ Α1: Απόσπασμα Πίνακα Ανάρτησης. Το έντυπο περιλαμβάνει τα στοιχεία που αφορούν τη νομική κατοχύρωση της ιδιοκτησίας:

 • Δικαιώματα που δηλώθηκαν (πλήθος, είδος και ποσοστό δικαιωμάτων)
 • Στοιχεία του τίτλου
 • Στοιχεία του ακινήτου (π.χ. διεύθυνση, όροφος κ.λπ.)
 • Συνδικαιούχοι (εάν υπάρχουν)

ΕΝΤΥΠΟ Α2: Απόσπασμα Διαγράμματος Ανάρτησης. Στο έντυπο περιλαμβάνονται τα  στοιχεία που αφορούν τη θέση και τη γεωμετρία του ακινήτου:

 • Θέση, σχήμα και εμβαδόν του ακινήτου
 • Στοιχεία ομόρων ιδιοκτητών (γειτόνων)
 • Συντεταγμένες ορίων του ακινήτου, ειδικά όπου δεν υπάρχουν υλοποιημένα όρια (μάντρες, αυλάκια κ.λπ.) και κτίρια ή όλες οι γειτονικές ιδιοκτησίες μοιάζουν μεταξύ τους.

Ειδικές περιπτώσεις

 • Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν, αλλά είτε δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους ή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν κρίθηκαν επαρκή, οι δικαιούχοι θα λάβουν μόνο το Έντυπο Α.   
 • Επίσης, στο Έντυπο Α ενδέχεται κάποιοι δικαιούχοι να βρουν στοιχεία δικαιωμάτων τους, για τα οποία δεν έχουν υποβάλει δήλωση, αλλά προέκυψαν από την επεξεργασία άλλων στοιχείων που συλλέχθηκαν. Για τα δικαιώματα αυτά, εφόσον κάποιος συνεχίζει να είναι δικαιούχος, οφείλει να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο πάγιο τέλος (35 ή 20 ευρώ).

Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης,  προκειμένου να τους δοθούν οδηγίες για τις ενέργειές τους.

 

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων

 

Ο δικαιούχος που διαφωνεί με κάποιο από τα στοιχεία της Ανάρτησης, αλλά και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης /ένσταση μέχρι τις 17 Ιουνίου 2013 (και μέχρι τις 16 Αυγούστου 2013 οι κάτοικοι εξωτερικού) στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

Οι αιτήσεις διόρθωσης και οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση και προϋπόθεση για την υποβολή τους είναι να έχει προηγουμένως υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και να έχει καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Το κόστος υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης είναι 5€.

 

Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης και οι ενστάσεις από τριμελή επιτροπή στην οποία Πρόεδρος είναι δικαστικός λειτουργός.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν, πραγματοποιείται διόρθωση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και παράγονται τα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, οι Αρχικές Εγγραφές  του Κτηματολογίου.

 

Ηλεκτρονική Ανάρτηση κτηματογράφησης

Για πρώτη φορά προβλέπεται ηλεκτρονική Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr στο Portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Ειδικά για τα προσωπικά στοιχεία θα μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και ηλεκτρονικά μέσω του e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ Κτηματογράφηση/ Ανάρτηση.

 

Μέσω του e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ κάθε δικαιούχος, αφού δημιουργήσει τον προσωπικό του κωδικό, μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της Ανάρτησης που τον αφορούν. Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι τρία «κλειδιά»: Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης, Κωδικός Προσώπου και Κωδικός Ιδιοκτησίας, οι οποίοι αναγράφονται πάνω στο Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης.

Τι αλλάζει στη διαδικασία Δήλωσης ιδιοκτησίας μετά την Ανάρτηση

 

Ένα μήνα μετά την έναρξη της Ανάρτησης είναι υποχρεωτική η επισύναψη Πιστοποιητικού Υποβολής Δήλωσης σε κάθε συναλλαγή που αφορά στα ακίνητα της περιοχής. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης και οι συμβολαιογράφοι πρέπει να το ζητούν υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των συμβολαίων. Είναι επίσης υποχρεωτικό και σε κάθε συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου που αφορά σε ακίνητο και στην καταχώριση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας στο Υποθηκοφυλακείο. 

Οικονομικά
Πολιτικά
Τοπικά