"Νομισμάτων Ιστορία - Θράκη". Alpha Bank, Δήμος Ξάνθης και Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης .

Η Alpha Bank διαθέτει μία από τις πλουσιότερες και σημαντικότερες συλλογές αρχαίων

ελληνικών νομισμάτων διεθνώς.

Στo πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της, η Νομισματική Συλλογή της

Τραπέζης διοργανώνει μία σειρά εκθέσεων και διαλέξεων για τα αρχαία νομίσματα,

επιδιώκοντας τη μέγιστη προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ανάδειξη

του μεγαλείου και της εξαπλώσεως του Ελληνικού Πολιτισμού.

 

Η Alpha Bank, σε συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης και το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και

Παράδοσης, διοργανώνουν την Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013 και ώρα 19.30, στο

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, διάλεξη με θέμα «ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ –

ΘΡΑΚΗ». Την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν Μέλη της Γενικής Διευθύνσεως,

καθώς και Στελέχη της Τραπέζης.

 

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από την Επιμελήτρια της Νομισματικής

Συλλογής της Alpha Bank Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη και περιλαμβάνει δύο μέρη:

στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται μία σύντομη ιστορία της νομισματικής, καθώς και η

εφεύρεση και η εξάπλωση του νομίσματος, ενώ στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται τα

αρχαία νομίσματα της σημερινής Θράκης. Σε ειδική προθήκη θα εκτίθενται αρχαία

νομίσματα από τη Συλλογή της Τραπέζης.

 

Σκοπός της εκδηλώσεως είναι αφ’ ενός, να ενημερωθεί το κοινό για την ιστορία του

βασικού συναλλακτικού μέσου και αφ’ ετέρου, να γνωρίσει τα αρχαία νομίσματα της

Θράκης, τα οποία μεταφέρουν, ως αυτόπτες μάρτυρες, γεγονότα, μύθους και

πληροφορίες και μας θυμίζουν την ιστορία και το μεγαλείο της περιοχής.

Εκπαιδευτικά
Πολιτιστικά
Τοπικά