Έως 30 Νοεμβρίου η προθεσμία ανανέωσης αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης , ενημερώνει τους κάτοχους αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου , ότι σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του Ν.4982/2022 Υφιστάμενες άδειες παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4849/2021 (1.2.2022) δεν είχαν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν έως 30.11.2022. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.».

Παρακαλούνται όσοι κάτοχοι αδειών δεν προσήλθαν στην Υπηρεσία μας για ανανέωση της αδείας, να προσέλθουν άμεσα εντός της ανωτέρω προθεσμίας , στο Διοικητήριο Ξάνθης, 4ος όροφος γραφείο 422 και τηλέφωνα επικοινωνίας 2541350140, 2541350143.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Σοφία Δαληκριάδου 

Κοινωνικά
Τοπικά