2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης : Η Περιφέρεια ΠΡΕΠΕΙ να καλύψει, βάσει νόμου, το κόστος μεταφοράς των μαθητών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

Ανακοίνωση του Συλλόγου  Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, για  την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

 

Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκε η τοπική κοινωνία της Ξανθής την επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου της πόλης, το οποίο παρέμενε κλειστό για περισσότερα από δέκα χρόνια. Το κολυμβητήριο ανακατασκευάστηκε πλήρως και αποτελεί πλέον χώρο εκμάθησης κολύμβησης για μικρούς και μεγάλους.

Με την υπ’ αριθ. 188128/Δ5/02-11-2017 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποφασίσθηκε η εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ και Δ΄ Τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι φυσικά η εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο, η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας στους μαθητές/τριες,   και η συμβολή  στη μείωση των πνιγμών ετησίως,  στους οποίους η Ελλάδα κατέχει αρνητική πρωτιά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προκειμένου να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις (κονδύλια κάλυψης μετακίνησης των μαθητών/τριών από και προς τα κολυμβητήρια,  ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό και κολυμβητήρια) για την αποφυγή οποιονδήποτε δυσλειτουργιών, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών, τις Περιφερειακές Ενότητες και τους Δήμους της χώρας.

Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη το Δημοτικό κολυμβητήριο της Ξάνθης υποδέχθηκε τους πρώτους μαθητές των σχολείων της πόλης μας. Η εφαρμογή του προγράμματος συνεχίζεται έως και σήμερα -  δυστυχώς όμως όχι χωρίς προβλήματα! -  μιας και ζητήθηκε από τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών να καλύψουν το κόστος της μετακίνησης από και προς το κολυμβητήριο της πόλης.

Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 διασφαλίζεται η δωρεάν μεταφορά των μαθητών/τριών από τις αιρετές περιφέρειες της χώρας.

Οι μετακινήσεις από και προς τη σχολική μονάδα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς δαπάνη από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθώς και τους γονείς / κηδεμόνες.

Θέτοντας  λοιπόν ως προϋπόθεση για την συμμετοχή στο μάθημα της κολύμβησης την κάλυψη του κόστους μεταφοράς από τους γονείς  των παιδιών, μπαίνουν εμπόδια στην ισότιμη εκπαίδευση των παιδιών, μιας και υπάρχουν οικογένειες, οι οποίες αδυνατούν να καλύψουν το κόστος αυτό.

Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ενός σχολείου,  του οποίου ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών ανήκει σε χαμηλά οικονομικά στρώματα, ζητούμε την άμεση εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την δωρεάν μετακίνηση των μαθητών του σχολείου μας από και προς το Δημοτικό κολυμβητήριο, ώστε
να μην αποκλειστεί κανένα παιδί από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι μαθητές βάσει του προγράμματος διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας είναι υποχρεωτικό να παρακολουθήσουν τα μαθήματα κολύμβησης στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και η Περιφέρεια ΠΡΕΠΕΙ να καλύψει βάσει νόμου το κόστος μεταφοράς των μαθητών!

Ζητώντας από τους γονείς να πληρώσουν οι ίδιοι για την μετακίνηση των παιδιών τους, τους ζητείται  ουσιαστικά να παραβούν έναν ψηφισμένο νόμο.

Συζητάμε δηλαδή  για το εάν θα τηρήσουμε ή  όχι έναν από το κράτος ψηφισμένο νόμο;

Σε άρθρο του ιστότοπου thraki.com.gr την 6η Οκτωβρίου 2022  (ήμερα έναρξης των μαθημάτων κολύμβησης των Δημοτικών σχολείων της Ξάνθης) , δημοσιεύτηκαν οι δηλώσεις της διευθύντριας της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ξάνθης κυρίας Στυλιανίδου, η οποία μεταξύ άλλων δηλώνει: «το μάθημα είναι υποχρεωτικό… τα παιδιά θα έρθουν με δημόσια μετακίνηση, την οποία είχαμε τον χρόνο να προγραμματίσουμε και να αξιοποιήσουμε κατάλληλα τον χρόνο για τον συντονισμό των επόμενων τριμήνων … η προετοιμασία για την εκπαίδευση ξεκίνησε από τον Μάιο με το Υπουργείο Παιδείας.» Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα:  Γιατί μία εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων του δικού μας σχολείου, οι γονείς ενημερώθηκαν πως πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος μετακίνησης των παιδιών τους;  

Το σχολείο που έχουμε ανάγκη είναι αυτό,  το οποίο θα προσφέρει σε όλα τα παιδιά ισότιμη και ποιοτική μόρφωση, σε κατάλληλα για αυτόν τον σκοπό διαμορφωμένους χώρους, όπου θα διασφαλίζεται η καλή σωματική και πνευματική τους υγεία, χωρίς να αποκλείεται κανένα παιδί από την διαδικασία αυτήν για οικονομικούς λόγους.

Για ένα τέτοιο σχολείο θα πρέπει να αγωνιστούμε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Εκπαιδευτικά
Κοινωνικά
Πολιτιστικά
Τοπικά