Μπουρχάν Μπαράν: Θα λειτουργήσει άμεσα η Στεφανιαία Μονάδα Εμφραγμάτων στο Γ. Ν. Ξάνθης;

Αθήνα, 16-3-2023

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Υγείας κ. Α. Πλεύρη

Θέμα: «Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Εμφραγμάτων στο Γ.Ν. Ξάνθης.»

Κύριε Υπουργέ,

Σημαντικό πρόβλημα ανακύπτει στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης καθώς ενώ διαθέτει Μονάδα Εμφραγμάτων (Στεφανιαία Μονάδα), αυτή δεν βρίσκεται σε λειτουργία, εν αντιθέσει με τα Περιφερειακά Νοσοκομεία όμορων Νομών.

Η λειτουργία της ανωτέρω μονάδας, καθώς ο κίνδυνος απώλειας ανθρώπινων ζωών ελλοχεύει καθημερινά, είναι μείζονος σημασίας για την εύρυθμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καρδιολογικών περιστατικών που αντιμετωπίζονται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ. Η ισχυρή παρουσία μίας στεφανιαίας μονάδας σε ένα νοσοκομείο μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματική διαχείριση των καρδιολογικών περιστατικών με διττό τρόπο. Πρώτον, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και ασφαλές περιβάλλον νοσηλείας για τα περιστατικά ιδιαίτερης σοβαρότητας, τα οποία σήμερα αντιμετωπίζονται σε απλούς θαλάμους που δεν διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό. Δεύτερον, απομακρύνεται ο κίνδυνος της απώλειας πολύτιμου χρόνου από την έγκαιρη θεραπεία στις περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη διακομιδής σε νοσοκομεία όμορων Περιφερειών ή Πανεπιστημιακών κλινικών. Και όλα αυτά αφού η αντιμετώπιση των περισσότερων περιστατικών θα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ.

Να υπογραμμιστεί δε, ότι πρόβλεψη για τη λειτουργία Μονάδας Εμφραγμάτων υπάρχει εκ της κατασκευής του Γ.Ν. Ξάνθης με ξεχωριστή πτέρυγα ενώ ο απαραίτητος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τη λειτουργία αυτής, ήδη υπάρχει μετά από πρόσφατη αγορά καθώς και από δωρεές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα της πανδημίας του κορωνοϊού. Παρά ταύτα παραμένει ανεκμετάλλευτος. Να σημειωθεί επίσης πως, η λειτουργία της προαναφερόμενης μονάδας δύναται να καλυφθεί από τους ήδη υπάρχοντες ιατρούς του Νοσοκομείου που υπηρετούν στο καρδιολογικό τμήμα.

Για όλους τους παραπάνω αναφερθέντες λόγους, η λειτουργία της ανωτέρω μονάδας κρίνεται απαραίτητη και ζωτικής σημασίας για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και ως εκ τούτου ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε τι ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα η Στεφανιαία Μονάδα Εμφραγμάτων στο Γ. Ν. Ξάνθης;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Μπουρχάν Μπαράν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά