Νέα επιστολή της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.), αναγνωρίζοντας την αδικία που υφίστανται οι στρατιωτικοί απόφοιτοι των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ) καθόσον τα πτυχία τους δεν αναγνωρίζονται ισότιμα με αυτά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρότι εδώ και δεκαετίες η είσοδος στις Σχολές αυτές προϋποθέτει επιτυχείς έγγραφες εισαγωγικές εξετάσεις μέσω των Πανελλήνιων Εξετάσεων, αποστέλλει νεότερο έγγραφο στον κ. ΥΕΘΑ.

Λαβή για το έγγραφο αυτό αποτελεί απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προς την Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ., σύμφωνα με την οποία η απόφαση είναι αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ.

 

Η Επιστολή:

Κύριε Υπουργέ.

 

                Η Ένωσή μας, συνεχίζοντας να διεκδικεί την ισοτιμία («εξομοίωση») των πτυχίων των αποφοίτων των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) με τα πτυχία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Χώρας (Τεχνολογικού Τομέα), με το (α) σχετικό έγγραφό της, απευθύνθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο με το (β) όμοιο, το οποίο σας κοινοποιήθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., μας γνώρισε ότι η έκδοση/τροποποίηση του ρυθμιστικού θεσμικού πλαισίου για τα ΑΣΣΥ ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

                Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η αναβάθμιση των πτυχίων των ΑΣΣΥ εμπίπτει στις αρμοδιότητές σας και ως εκ τούτου το μόνο που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση.

 

                Κατόπιν τούτων επανερχόμαστε στο αίτημά μας και σας καλούμε να παρέμβετε με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, ώστε τα πτυχία των αποφοίτων ΑΣΣΥ να εξομοιωθούν με αυτά των αποφοίτων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Χώρας (Τεχνολογικού Τομέα), με παράλληλη απονομή στις/στους απόφοιτες/αποφοίτους του βαθμού του Επιλοχία (και αντιστοίχων). Προς υποβοήθηση του έργου σας, σας γνωρίζουμε ότι οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ κατά την τοποθέτησή τους στις Μονάδες τους, όπως συμβαίνει και με τους αποφοίτους των ΑΣΕΙ, εκπαιδεύονται υποχρεωτικά σε σχολεία/σχολές της ειδικότητάς τους, προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για ό,τι τους ανατεθεί, πέραν της γενικής θεωρητικής και γενικής πρακτικής εκπαίδευσης που λαμβάνουν στις ΑΣΣΥ. Ο χρόνος αυτός της επιπλέον εκπαίδευσης, μπορεί να λειτουργήσει προσθετικά στο συνολικό χρόνο φοίτησής των μαθητών στις ΑΣΣΥ, των τριών (3) ετών που βίαια αυξήθηκε από τα δύο (2), χωρίς ωστόσο να επιφέρει καμιά ουσιαστική αναβάθμιση στα στελέχη.

 

                Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε διευκρίνισης και πληροφορίας.

               

                Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

 

Βάιος Τσαπρούνης

 

Γεώργιος Λύρατζης

Υπολοχαγός (ΥΠ-Π)

 

ΕΜΘ Ανθυπολοχαγός (ΔΒ)

τηλ. 6947401286, 6980230509

 

τηλ. 6932572880

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια

ΥΕΘΑ

Αποδέκτες για πληροφορία

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΥΦΕΘΑ

Κοινοβουλευτικά κόμματα

Βουλεύτριες και Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Α/ΓΕΕΘΑ [(Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος)]

Α/ΓΕΣ [(Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης)]

Α/ΓΕΝ [(Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ)]

Α/ΓΕΑ [(Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς)]

ΓΕΕΘΑ/Β2 (ΔΕΚΠ)

ΣΜΥ

ΣΜΥΝ

ΣΜΥΑ

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.

Πρωτοβάθμιες Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών

Στρατιωτικοί συντάκτες – ΜΜΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτιστικά
Τοπικά