Χρηματοδότηση 3.003.317,98 ευρώ στην ΔΕΥΑ Αβδήρων για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις ανάγκες λειτουργίας των υποδομών διαχείρισης υδάτων

Mε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που αναρτήθηκε στις 5/12/2023, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 372.189,30 ευρώ για την «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων Δήμου Αβδήρων».

Το έργο αφορά την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για τις ανάγκες της λειτουργίας των υποδομών διαχείρισης υδάτων της ΔΕΥΑΑ με στόχο την ενεργειακή αυτονομία αυτών. Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση επί εδάφους ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 349,6 ΚW, το οποίο θα αποτελείται από 760 Φ/Β πλαίσια ονομαστικής ισχύος 460 W έκαστο.

Το έργο εντάσσεται ως 3ο υποέργο στην υπό εκτέλεση πράξη «Τοπικές παρεμβάσεις αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης νοτίων διαμερισμάτων Δήμου Αβδήρων» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την προσθήκη του παραπάνω υποέργου, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης της πράξης ανέρχεται σε 3.003.317,98 ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Σοφία Δαληκριάδου 

Κοινωνικά