Κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στις Περιφέρειες.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στηρίζοντας τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας, συμμετέχει στις κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση αιτημάτων μας που αφορούν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό και εξοπλισμό κ.α. Το πλαίσιο των διεκδικήσεων μας αφορά την αποκατάσταση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των εργαζόμενων και την στήριξη των υπηρεσιών για τη αποτελεσματικότερη λειτουργία τους με σκοπό την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την ενίσχυση της κοινωνίας.

Οι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις μας είναι:

• Στις 8 Φεβρουαρίου πραγματοποίηση συγκεντρώσεων όλων των εργαζομένων, στη λήξη του ωραρίου, έξω από όλα τα κεντρικά κτήρια των Περιφερειών – Περιφερειακών Ενοτήτων.

• Στις 15 Φεβρουαρίου πραγματοποίηση Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας και συγκεντρώσεων όλων των εργαζομένων, έξω από όλα τα κεντρικά κτήρια των Περιφερειών – Περιφερειακών Ενοτήτων.

• Στις 28 Φεβρουαρίου απεργιακή κινητοποίηση, μαζί με όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

• Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την απαίτηση έκδοσης απόφασης και ψηφίσματος στήριξης των αιτημάτων μας.

 

Το Διεκδικητικό πλαίσιο: 

 

            Καταθέτουμε το διεκδικητικό μας πλαίσιο, όπως αυτό έχει αποφασιστεί από τα όργανα της Ομοσπονδίας μας (Συνέδριο, Γενικό και Διοικητικό Συμβούλιο), χωρίς τις αναφορές στις εκτιμήσεις μας σε αιτίες, υπευθύνους και τις θέσεις μας για γενικότερα ζητήματα, για τα οποία ούτως ή άλλως παρεμβαίνουμε.

Τα παρακάτω αιτήματά μας είναι οικονομικά και θεσμικά και αφορούν όλες σχεδόν τις πλευρές της ζωής των εργαζομένων στις Περιφέρειες.

Σίγουρα για την ικανοποίηση αρκετών από αυτά απαιτούνται σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο υλοποίησης μιας ανάλογης κυβερνητικής πολιτικής.

Αρκετά άλλα βέβαια σχετίζονται με τις επιλογές που θα ακολουθήσουν οι Περιφερειακές Αρχές, ως προς την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών και τις εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων.

 • Αυξήσεις 20% στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων.
 • Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.
 • Αποσύνδεση του μισθού από την αντιδραστική «αξιολόγηση» και στοχοθεσία. Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη.
 • Κατάργηση της διάκρισης στη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, που προβλέπει ότι υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ ανεβαίνουν ένα μισθολογικό κλιμάκιο κάθε 2 χρόνια ενώ οι ΔΕ και ΥΕ κάθε 3 χρόνια. Μισθολογική εξέλιξη για όλους κάθε 2 χρόνια υπηρεσίας.
 • Κατάργηση του χαρατσιού της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας».
 • Να προσμετρηθεί στη μισθολογική εξέλιξη η διετία 2016 – 2017 που έχει «παγώσει».
 • Χορήγηση ελεγκτικού επιδόματος σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες και τις υποστηρικτικές δομές των περιφερειών, δηλ και στις οικονομικές,  διοικητικές υπηρεσίες, αφού κανένας ελεγκτικός μηχανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την αναγκαία στήριξη. Για να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς μη χορήγησης αποζημίωσης για ελέγχους σε υπαλλήλους των Περιφερειών την ίδια ώρα που για τους ίδιους ελέγχους έχουν νομοθετηθεί αποζημιώσεις σε υπαλλήλους υπουργείων κλπ, όπως για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, στις οικονομικές υπηρεσίες κλπ.
 • Αύξηση και επέκταση του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών για το σύνολο των υπαλλήλων.
 • Υλοποίηση της ρύθμισης παροχής χρηματικού επιδόματος προς κάλυψη σίτισης και στέγασης υπαλλήλων παραμεθόριων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση με το άρθρο 34 του ν.5056/2023.
 • Αύξηση και επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος και άμεση χορήγησή του χωρίς καμία περικοπή.
 • Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και στη φοροληστεία.
 • Πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.
 • Πλήρης κάλυψη των εξόδων μετακίνησης όσων υπαλλήλων εκτελούν εξωτερική εντός ή εκτός έδρας υπηρεσία. Χορήγηση πάγιων οδοιπορικών για τις εντός έδρας κινήσεις. Ικανοποίηση του πλαισίου διεκδίκησης για τις μετακινήσεις μας για εκτέλεση υπηρεσίας και προώθηση της σχετικής τροπολογίας, που έχουμε συντάξει. Απλοποίηση των δικαιολογητικών και των διαδικασιών για την κάλυψη και πληρωμή όλων των οδοιπορικών-εισιτήριων-και των αποζημιώσεων και εξαιρέσιμων για τις υπόλοιπες μετακινήσεις των υπαλλήλων, έγκαιρα, χωρίς καμιά καθυστέρηση, με κάλυψη από την αρχή κάθε χρονιάς για όλους.
 • Αναφορικά με την εκλογική αποζημίωση, η ΚΥΑ Εσωτερικών & Οικονομικών, που εκδίδεται πριν την διενέργεια εκλογών και αφορά την συγκρότηση των εκλογικών συνεργείων να δίνει τη δυνατότητα συγκρότησης με όλους τους υπαλλήλους χωρίς  διακρίσεις, κατανέμοντας σε δύο διακριτές κατηγορίες:
 1. η μια με όλους τους υπαλλήλους που ανήκουν σε οργανικές μονάδες, που έχουν exofficio την αρμοδιότητα αυτή αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ευθύνη που έχουν λόγω της συγκεκριμένης υπηρεσιακής τους ιδιότητας (όπως συμβαίνει και στο Υπουργείο Εσωτερικών) και
 2. η άλλη με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους που λειτουργούν βοηθητικά σε όλη την εκλογική διαδικασία.

Μέχρις ότου δοθεί αυτή η δυνατότητα από τη σχετική ΚΥΑ, να ορίζεται η δεύτερη κατηγορία μέσα από κλήρωση.

 • Είναι επιτακτική η ανάγκη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού με κάλυψη της μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό, για όλες τις οργανικές θέσεις, ενάντια στην εντατικοποίηση και την υποστελέχωση, που αποτελεί εκτός των άλλων και όχημα για να δικαιολογείται και η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων.

Μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων.

 • Επαναφορά και για την Αττική της ρύθμισης του άρθρου 219 του ν. 4555/2018 για τις «μετακινήσεις» των υπαλλήλων και για τις τοποθετήσεις.
 • Η πλήρης εφαρμογή των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τον ν. 3850/2010, την 43726/2019 ΚΥΑ και το ΠΔ 398/1994 για τους εργαζόμενους σε οθόνες οπτικής απεικόνισης. Χορήγηση ΜΑΠ- προληπτικές εξετάσεις, δημιουργία και στελέχωση ΕΣΥΠΠ σε κάθε Π.Ε., προσλήψεις τεχνικού και γιατρού εργασίας με μόνιμη σχέση εργασίας. Να γίνουν Μελέτες Επαγγελματικού Κινδύνου για όλους τους χώρους εργασίας και κάθε θέση εργασίας. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποτίμησης σε χρήμα των ΜΑΠ των ετών 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 που δεν χορηγήθηκαν στους δικαιούχους.
 • Κτήρια και χώροι εργασίας κατάλληλοι, με συνεχή καθαριότητα καθώς και φύλαξη, όπου χρειάζεται.
 • Εφαρμογή της νομικής κάλυψης σε όλους τους υπαλλήλους, που διώκονται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, με προπληρωμή δικηγόρου επιλογής μας.

Αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις Τεχνικές υπηρεσίες, τόσο κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, όσο και με τις ποινικές & αστικές ευθύνες που φορτώνονται.

Δημιουργία κατάλληλα στελεχωμένου νομικού γραφείου για τις τεχνικές κλπ υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη νομική βοήθεια στη σύνταξη εγγράφων εισηγήσεων σε ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, προσφυγές εργολάβων κλπ.

Δεν υπάρχει τεχνικός υπάλληλος με «χρεωμένους» δρόμους για επιτήρηση, που να μην έχει οδηγηθεί σε δικαστική αίθουσα.

Δεν μπορεί οι τεχνικοί υπάλληλοι να απολογούνται για έργα που δεν γίνονται είτε γιατί δεν επιλέγονται από τις Περιφερειακές Αρχές, είτε γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότησή τους.

Ζητάμε να αλλάξει όλο το καθεστώς ποινικής ευθύνης των τεχνικών υπαλλήλων για την εποπτεία των δρόμων και μέχρι τότε ζητάμε να καλούν οι Εισαγγελείς τους Περιφερειάρχες, που σύμφωνα με τον Καλλικράτη είναι οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών των Περιφερειών. Και να καταθέτουν για το αν υπάρχουν παραλείψεις των υπηρεσιών και των υπαλλήλων και να εξηγούν τι έχουν κάνει για να εξαλειφθούν αυτές.

 • Εξοπλισμό των υπηρεσιών με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά μέσα και σύγχρονο τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό για όλες τις αναγκαίες εργασίες. Χορήγηση υπολογιστικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων, χρήση drones κλπ για τις Τεχνικές κ.α. υπηρεσίες, πρόσβαση όλων σε κωδικοποιημένη νομοθεσία.

Άμεση προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης - προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων σε όλες τις Περιφέρειες  - με αντικειμενικά κριτήρια. Σταμάτημα των αδιαφανών διαδικασιών αναθέσεων.

Συμμετοχή των αιρετών στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων. Κατάργηση του αντιδραστικού πλαισίου της αξιολόγησης.

 • Επέκταση της ρύθμισης για την κάλυψη των κατασκηνωτικών εξόδων και στα ζητήματα της κάλυψης των αναγκών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για όλα τα παιδιά των συναδέλφων.
 • Να σταματήσουν οι αναθέσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των Περιφερειών. Να καταργηθούν οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί και οι Ανώνυμες Εταιρείες.

Να επιστρέψουν άμεσα στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα οι αποσπασμένοι υπάλληλοι στα ΝΠΙΔ Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Να μην προχωρήσει η εκχώρηση σε Ανώνυμη Εταιρεία η διαχείριση των υδάτων σε Θεσσαλία και αλλού.

Καμιά εκχώρηση δημόσιας περιουσίας, περιουσίας των Περιφερειών. Καμιά μεταφορά αρμοδιότητας χωρίς πόρους και προσωπικό. Οι υπηρεσίες να ασκούν πλήρως τις αρμοδιότητες κοινωνικού τους χαρακτήρα. Να σταματήσουν οι σχεδιασμοί για ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των ΟΤΑ. Όχι στη διεύρυνση του «φοροεισπρακτικού ρόλου» των Περιφερειών.

Πλήρης κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Περιφερειών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων, σύγχρονες υποδομές, κοινωνικές, αθλητικές, πολιτιστικές δομές κλπ.

Απόκτηση από τις Περιφέρειες ή από άλλο Δημόσιο Φορέα όλου του αναγκαίου στόλου οχημάτων και προσλήψεις οδηγών & συνοδών, ώστε έγκαιρα και ολοκληρωμένα να προγραμματίζονται και να πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια, που χρειάζονται για την μεταφορά των μαθητών, που εντάσσονται στο «σύστημα» αυτό, χωρίς τον ασφυκτικό χιλιομετρικό περιορισμό, με ταυτόχρονη ένταξη και χρήση του στόλου αυτού σε υπόλοιπες ανάγκες και δράσεις μετακινήσεων (εκδρομές, επισκέψεις σε χώρους Πολιτισμού και Άθλησης, άλλα δρομολόγια κλπ).

Όχι σε  αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις στους ΟΤΑ.

 • Να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την ομαλή και αδιάβλητη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών σε όλες τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών, προχωρώντας σε νομοθετική ρύθμιση εγκατάστασης και χρήσης των λεγόμενων jammers και κάθε άλλου πρόσθετου τεχνικού εξοπλισμού σε αίθουσες εξετάσεων πλήρως εξοπλισμένων.

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου διενέργειες των πρακτικών εξετάσεων με «πάρκα εξετάσεων» κλπ.

 • Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Κατάργηση του νόμου ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης. Κάλυψη των απωλειών σε εφάπαξ και συντάξεις.
 • Αντιμετώπιση της ακρίβειας, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς και στις υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην πρώτη και δεύτερη κατοικία που καλύπτει ανάγκες στέγασης και αναψυχής της λαϊκής οικογένειας και δεν εκμισθώνεται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Σοφία Δαληκριάδου 

Κοινωνικά
Τοπικά