Συνεδριάζει την Δευτέρα 26 Αυγούστου το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.Θ.

Συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο  Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης την Δευτέρα 26 - 08- 2013  στις  18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

    Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

  1. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού της   

περιόδου  2014 – 2020, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Eισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού                      Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης

 

  1. Έγκριση 5ης τροποποίησης  του  Προϋπολογισμού της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Οικονομικού Έτους 2013.

     Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας     Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

 

  1. Έγκριση τροποποίησης αποφάσεων ορισμού υπαλλήλων για την υπογραφή Επιταγών, Εντολών Μεταφοράς που εκδίδονται από όλους τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Εντολών Πληρωμών Τρίτων που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, καθώς και των Εντολών Εκτέλεσης Αρχείου Μεταφορών Πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

    Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Αρχέλαος  Γρανάς.

 

  1. Τροποποίηση της 240/2011 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.  ‘’Τροποποίηση των αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιότητας έγκρισης  δαπανών, ανάθεσης προμηθειών παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων στην Οικονομική Επιτροπή

    Εισηγήτρια : Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Έβρου κ. Γεωργία Νικολάου.

 

 

  1. Έγκριση σχεδίου  και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης και του Δήμου Αρριανών  για την υλοποίηση του έργου : «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΥΣΤΑΚΑ, ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ»

    Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ροδόπης κ. Δαμιανίδης Παύλος.

 

 

  1. Έγκριση  για  ένταξη του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007- 2013

       Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Έβρου κ. Γεωργία    Νικολάου.

 

 

  1. Συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού Λατομικών Περιοχών στην Π.Ε Έβρου ,σύμφωνα με το Ν. 4001/2011.       

       Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Έβρου κ. Γεωργία    Νικολάου.

 

  1. Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου  Πολιτισμού και Αθλητισμού του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ(ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΟΥ)»

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Αρχέλαος         Γρανάς.

 

  1. Έγκριση απένταξης του έργου: Ηλεκτροφωτισμός Λιμένα Καμαριώτισσας» από το τεχνικό πρόγραμμα Περιφερειακού Σκέλους 20% και ένταξη του στο τεχνικό πρόγραμμα της Π.Ε Έβρου»

    Εισηγητής : Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Έβρου κ. Γεωργία    Νικολάου.

 

 

10.Επικύρωση πρακτικών 7ης ,8ης, 9ης και 10ης   Συνεδρίασης έτους 2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

   Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής   

   Μακεδονίας Θράκης  κ. Ιωάννης Τελλίδης.

 

 

 

Πολιτικά
Τοπικά