Ψεκασμοί για την καταπολέμηση κουνουπιών σήμερα σε Άβδηρα και Τόπειρο

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης των κουνουπιών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που μεταδίδονται από αυτά τα έντομα, θα γίνει  ακμαιοκτονία (κωνωποκτονία) με εκνέφωση στoυς οικισμούς  Άβδηρα, Βελόνη, και Μυρωδάτο του Δήμου Αβδήρων καθώς και στους οικισμούς Μάγγανα – Δάφνη του Δήμου Τοπείρου. Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες της απόφασης του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (υπ’ αρ. πρωτ:5205/56118/9-5-2013 ) και του υπ’ αριθμ. πρωτ Υ1/Γ.Π.οικ.41193/10-5-2013  εγγράφου του Υπουργείου Υγείας  (ΑΔΑ:ΒΕΝΦΘ-Η4Θ).

Οι ψεκασμοί θα αρχίσουν από την περίμετρο των οικισμών  και θα γίνουν παρουσία ειδικών.

Για το σκοπό αυτό,  τη νύχτα της Παρασκευής   (23-8-2013 ) και μετά τη δύση του ηλίου θα περάσει από τους δρόμους ειδικό ψεκαστικό όχημα. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για μία ώρα μετά το τέλος του, καλό είναι να αποφεύγεται η κυκλοφορία, ενώ  ανάλογη μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για τα ζώα. Ο ψεκασμός διαρκεί περίπου 2 ώρες. Η ενέργεια αυτή είναι  συμπληρωματική των συμβατικών μεθόδων, που  ήδη χρησιμοποιούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κάτοικοι μπορούν να απευθύνονται στους αντίστοιχους   Δήμους  Αβδήρων και  Tοπείρου   ή  στην Διεύθυνση Υγείας της Π.Ε. Ξάνθης.

 

Τοπικά