Ανέλαβε την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων του Δήμου, σε θέματα ΡΟΜΑ και άλλων ευπαθών ομάδων και θρησκευτικών μειονοτήτων ο Μουσταφά Ογλού Ινάτς

Ορίστηκε ο  Δημοτικός Σύμβουλος  του Δήμου Ξάνθης, Μουσταφά Ογλού Ινάτς του Ισμέτ, Εντεταλμένος Δημοτικός  Σύμβουλος  και του ανατέθηκε   χωρίς αμοιβή, η  εποπτεία και ο  συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, σε θέματα ΡΟΜΑ, άλλων ευπαθών ομάδων και θρησκευτικών μειονοτήτων.

Μουσταφά Ογλού Ινάτς, ανέλαβε:

 

• Την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των περιοδικών Προγραμμάτων και των ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου και τη διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων κάθε είδους υπηρεσιών.

• Την εποπτεία και τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων των επί μέρους οργανικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμελεια: Τηλεμαχος Αρναουτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά
Δήμος Ξάνθης