Μπαράν Μπουρχάν: Να ενταχθούν όλες οι εκτάσεις καλλιέργειας καλαμποκιού του Δήμου Τοπείρου στη συνδεδεμένη ενίσχυση

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια και η αναστάτωση των αγροτών του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης καθώς πέρα από τη μείωση της παραγωγής τους, σε διάφορα αγροτικά προϊόντα,αντιμετωπίζουν και πλείστα όσα προβλήματα εξαιτίας του αποκλεισμού τους από τις συνδεδεμένες ενισχύσειςπου αφορούν την καλλιέργεια αραβοσίτου. Οι συνθήκες της οικονομικής  τους ασφυξίας ξεπερνά κάθε όριο και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί προκαλεί τον φόβο και την ανασφάλεια για το μέλλον των καλλιεργειών τους πόσο δε μάλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα μάλιστα με προφορική ενημέρωσή τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η επιλογή χορήγησης των συνδεδεμένων ενισχύσεων στο Νομό Ξάνθης πραγματοποιήθηκε βάσει γεωγραφικών κριτηρίων ενώ αντίθετα ενημερώθηκαν ότι αποζημιώθηκε το σύνολο των καλλιεργητών στην γειτονική Χρυσούπολη Καβάλας.

Προς αποκατάσταση της εν λόγω αδικίας είναι επιτακτική η ένταξη των καλλιεργητών αραβοσίτου του Δήμου Τοπείρου Ξάνθης στη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη, η οποία αναμφίβολα θα οδηγήσει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους και στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγροτικής περιοχής.

Η μείωση της παραγωγής αραβόσιτου θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις ικανές να οδηγήσουν ακόμη και στην κατάρρευση του κτηνοτροφικού κλάδου.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.Ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των καλλιεργειών αραβοσίτου και πώς σχεδιάζεται η επέκτασή της για να καλύψει περισσότερες εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στο Δήμο Τοπείρου;

2.Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή των εκτάσεων που εντάσσονται στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και πώς μπορούν οι αγρότες να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους;

3.Σκοπεύετε να προβείτε σε κάποια διορθωτική πράξη για να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των καλλιεργητών αραβοσίτου στο Δήμο Τοπείρου;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μπουρχάν Μπαράν

 

 

 

Επιμέλεια: Δέσποινα Κουγιουμτζόγλου 

Πολιτικά
Τοπικά