Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Ξάνθης-σπουδές υψηλού επιπέδου με τα χαμηλότερα δίδακτρα.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τους νέους σπουδαστές, αρχάριους και προχωρημένους στο Δημοτικό Ωδείο Ξάνθης από την 1η Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστούν περίπου έως τα μέσα Οκτωβρίου, με τα χαμηλότερα δίδακτρα.

Ώρες εγγραφών:

Δευτέρα – Παρασκευή (9:00 – 14:00 & 18:00 – 20:00)

Τηλέφωνο: 25410 24542 – Διεύθυνση: Πλατεία Διοικητηρίου 1Α – 67100 ΞΑΝΘΗ

Στο Δημοτικό Ωδείο Ξάνθης η εκπαίδευση ξεκινά με την μουσική προπαιδεία (Προσχολική ηλικία) και ολοκληρώνεται με την απονομή Πτυχίου ή Διπλώματος στα τμήματα των οργάνων και των θεωρητικών.

Στους απόφοιτους που έχουν κατακτήσει υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο, το Ωδείο παρέχει τις ευκαιρίες να παρουσιάζονται συχνά στο κοινό και να προετοιμάζονται για την εισαγωγή τους στις σχολές Μουσικών Σπουδών (Α.Ε.Ι.)

Το Δημοτικό Ωδείο Ξάνθης πιστεύει ότι η μουσική παιδεία πρέπει να είναι προσιτή σε όλους, παρέχοντας σπουδές υψηλού επιπέδου με τα χαμηλότερα δίδακτρα.

Στο Δημοτικό Ωδείο Ξάνθης για την σχολική χρονιά 2013 – 2014 θα λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα και σχολές:

  • Μουσικής προπαιδείας για παιδιά 4 – 8 ετών
  • Ανώτερων Θεωρητικών με τμήματα Αρμονίας (Ειδικό), Αντίστιξης, Φούγκας, Σύνθεσης.
  • Πιάνου
  • Πνευστών
  • Κιθάρας
  • Μονωδίας
  • Εγχόρδων με τμήματα Βιολιού
  • Βυζαντινής Μουσικής
  • Χορωδία (παιδική & ενηλίκων)

Το Δημοτικό Ωδείο Ξάνθης είναι αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτήριο και υπάγεται στον άμεσα έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η διδακτέα ύλη, τα προγράμματα και οι τίτλοι σπουδών, η διάρκεια φοίτησης και η εν γένει λειτουργία του Ωδείου καθορίζεται από σχετικούς νόμους, διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις.

Κοινωνικά
Πολιτιστικά
Τοπικά