Στη Βάρνα η 3η συνάντηση για το "Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας στον Αγροτουρισμό" με επικεφαλής το Δήμο Ξάνθης

Στις 25 και 26 Ιουνίου 2014 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Βάρνα της Βουλγαρίας η 3η συνάντηση των εταίρων του διακρατικού έργου “Quality Certification System in Agrotourism”/ CerTour (Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας στον Αγροτουρισμό), του οποίου επικεφαλής είναι ο Δήμος Ξάνθης.

Κυρίαρχος στόχος του έργου είναι η Πιστοποίηση της Ποιότητας στον Αγροτουρισμό μέσω της ανάπτυξης ενός διακρατικού συστήματος το οποίο στη συνέχεια θα προσαρμοστεί στις τοπικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Στην συνάντηση θα συζητηθούν διοικητικά και οικονομικά θέματα και παράλληλα οι εταίροι θα παρουσιάσουν αναλυτικά την πρόοδο του έργου για το διάστημα υλοποίησής του από τα τέλη Μαΐου 2013 έως και σήμερα.

Επιπλέον, θα προγραμματιστούν οι δράσεις του έργου για την προσεχή περίοδο και θα γίνει αναθεώρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες των εταίρων.

Ο Δήμος Ξάνθης θα εκπροσωπηθεί από τα στελέχη του Δήμου που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση του έργου.

Εκπαιδευτικά
Κοινωνικά
Οικονομικά