Αποτελέσματα εκλογών στην ΟΕΒΕ Ν. Ξάνθης. Σε 8 ημέρες η συγκρότηση του "Σώματος"

Κατά τις αρχαιρεσίες της 3ης Σεπτεμβρίου 2014 για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων στην ΟΕΒΕ Ν.Ξάνθης (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι στη ΓΣΕΒΕΕ), υποβλήθηκαν υποψηφιότητες με δύο συνδυασμούς:
 
Υποψήφιοι με το συνδυασμό "Ανεξάρτητοι Επαγγλεματίες Ξάνθης" ήταν:
για το Διοικητικό Συμβούλιο οι αντιπρόσωποι Αμπεριάδης Θ.Παναγιώτης, Ιντζές Ν.Ανδρέας, Ιωαννίδης Φ.Κωνσταντίνος, Καραπαναγιωτίδης Ν.Δημήτριος, Κοσμίδης Ν.Αντώνιος, Μπατζακίδης Φ.Γεώργιος και Τσιακίρογλου Σ.Μαρία.
για την Ελεγκτική Επιτροπή ο αντιπρόσωπος Κώτσογλου Ι.Νικόλαος.
για τη ΓΣΕΒΕΕ οι αντιπρόσωποι Αμπεριάδης Θ.Παναγιώτης, Καραπαναγιωτίδης Ν.Δημήτριος, Τσιακίρολγου Σ.Μαρία.
 
Υποψήφιοι με το συνδυασμό "Νέα Αρχή" ήταν:
για το Διοικητικό Συμβούλιο οι αντιπρόσωποι Γρηγορίου Κ.Χρυσούλα, Τζιβανόπουλος Ι.Ελευθέριος, Τσάκαλος Χ.Αντώνιος, Τσέκης Χ.Κυριάκος, Φανίδου Ε.Κονδύλω.
για την Ελεγκτική Επιτροπή οι αντιπρόσωποι Δερμεντζοπούλου Γ.Φεβρωνία, Μαλλιαρουδάκη Η.Μαριάνθη.
για τη ΓΣΕΒΕΕ οι αντιπρόσωποι Γρηγορίου Κ.Χρυσούλα, Τζιβανόπουλος Ι.Ελευθέριος, Τσέκης Χ.Κυριάκος.
 
Αποτελέσματα (Πρακτικό Αρχαιρεσιών)
 • Νομιμοποιημένα Μέλη Γενικής Συνέλευσης ΟΕΒΕΝΞ: 32 αντιπρόσωποι
 • Παρόντες στη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες ΟΕΒΕΝΞ: 30 αντιπρόσωποι
 • Πρώτο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την εκλογή επταμελούς (7) Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς (3) Ελεγκτικής Επιτροπής (έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αντιπρόσωποι όλων των νομιμοποιημένων σωματείων): ψηφίσαντες 30.
 • Δεύτερο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την εκλογή τριών (3) Αντιπροσώπων της ΟΕΒΕΝΞ στη ΓΣΕΒΕΕ (έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνον οι αντιπρόσωποι των Κύριων νομιμοποιημένων Σωματείων): ψηφίσαντες 29.
 • Έγκυρα ψηφοδέλτια: 30 και 29 αντίστοιχα.
 • Εκλογικό μέτρο: 4.
 
ΕΛΑΒΑΝ:
 1. Συνδυασμός "Ανεξάρτητοι Επαγγελματίες Ξάνθης": 18 ψήφους.
 2. Συνδυασμός "Νέα Αρχή": 12 ψήφους.
 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ:
 1. Συνδυασμός "Ανεξάρτητοι Επαγγελματίες Ξάνθης": έδρες τέσσερις (4).
 2. Συνδυασμός "Νέα Αρχή": έδρες τρεις (3).
 
ΕΛΑΒΑΝ ΣΤΑΥΡΟΥΣ και ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ από κάθε συνδυασμό αντίστοιχα:
 • στο Διοικητικό Συμβούλιο: Μπατζακίδης Φ.Γεώργιος (17 σταυροί), Τσιακίρογλου Σ.Μαρία (15 στ.), Καραπαναγιωτίδης Ν.Δημήτριος (15 στ.), Ιωαννίδης Φ.Κωνσταντίνος (9 στ.), Γρηγορίου Κ.Χρυσούλα (10 στ.), Τσάκαλος Χ.Αντώνιος (8 στ.), Φανίδου Ε.Κονδύλω (7 στ.)
 • στην Ελεγκτική Επιτροπή: Κώτσογλου Ι.Νικόλαος (15 στ.), Μαλλιαρουδάκη Η.Μαριάνθη (10 στ.), Δερμεντζοπούλου Γ.Φεβρωνία (6 στ.)
 • στη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ: Τσιακίρογλου Μαρία (13 στ.), Καραπαναγιωτίδης Ν.Δημήτριος (11 στ.), Γρηγορίου Κ.Χρυσούλα (9 στ.)
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 του καταστατικού της Ομοσπονδίας, μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογής τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά επιτυχόντα του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού, και συγκροτούνται σε σώμα με την εκλογή Προεδρείου για μυστικής ψηφοφορίας. Το Προεδρείο απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.
Κοινωνικά
Οικονομικά
Πολιτικά