Δήμος Ξάνθης - «ΤΗΘΥΣ». Συμπόσιο Προβληματισμού

   Ο Δήμος Ξάνθης, ως φορέας – εταίρος της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΗΘΥΣ», διοργανώνει Συμπόσιο Προβληματισμού, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Ξανθίππειον, την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ. στα πλαίσια της Πράξης: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση».

Η Πράξη εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στόχος του Συμποσίου είναι η πληροφόρηση όλων των αρμόδιων φορέων για τα αποτελέσματα του προγράμματος καθώς και για το πρόβλημα της Απασχόλησης στα διοικητικά όρια του Δήμου Ξάνθης.

Θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, όπου θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, θα αναπτυχθούν προβληματισμοί και θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις.

Στο Συμπόσιο θα συμμετέχουν τα μέλη της Α.Σ., εκπρόσωποι των ωφελούμενων και επαγγελματικών οργανώσεων καθώς και εκπρόσωποι  κοινωνικοοικονομικών φορέων της περιοχής μας.

 

 

Εκπαιδευτικά
Κοινωνικά
Τοπικά