Μιχάλης Πουσπουρίκας: "Η εξατομικευμένη εκπαίδευση είναι το δυνατό σημείο των δράσεων"

Ο Μιχάλης Πουσπουρίκας, εκπρόσωπος του συντονιστή φορέα της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΗΘΥΣ», μίλησε σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης για τους στόχους του "Συμποσίου Προβληματισμού" που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Ξανθίππειον στα πλαίσια της Πράξης: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση», δίνοντας έμφαση στις συντονισμένες προσπάθειες που ο Δήμος Ξάνθης πραγματοποιεί.

Ο Μιχάλης Πουσπουρίκας ενημέρωσε για τη λειτουργία και τη διαδρομή του προγράμματος τα τελευταία δύο χρόνια σημειώνοντας ότι οι 85 ωφελούμενοι της δράσης εξατομικευμένα λαμβάνουν δεξιότητες και προσανατολίζονται με τις καλές πρακτικές σε στοχευμένες και αποδοτικές κατευθύνσεις.

Ακούστε το Μιχάλη Πουσπουρίκα.

09.10.14 ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑΣ by Radio899 on Mixcloud

Η Πράξη εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στόχος του Συμποσίου είναι η πληροφόρηση όλων των αρμόδιων φορέων για τα αποτελέσματα του προγράμματος καθώς και για το πρόβλημα της Απασχόλησης στα διοικητικά όρια του Δήμου Ξάνθης. Θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, όπου θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, θα αναπτυχθούν προβληματισμοί και θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις. Στο Συμπόσιο θα συμμετέχουν τα μέλη της Α.Σ., εκπρόσωποι των ωφελούμενων και επαγγελματικών οργανώσεων καθώς και εκπρόσωποι  κοινωνικοοικονομικών φορέων της περιοχής μας.

Εκπαιδευτικά
Κοινωνικά